Administrācija un skolotāji

Andris Meškovskis – skolas direktors
Zinaīda Šumska – direktora vietniece izglītības jomā
Jeļena Ovčiņņikova – direktora vietniece audzināšanas jomā

1. Nadežda Ponleitnere krievu valodas un literatūras, mājturības (meitenēm) skolotāja
2. Anna Kondrašenkova vēstures skolotāja, informātikas skolotāja
3. Raivis Kokins sportaskolotājs, mājturības (zēniem) skolotājs
4. Nataļja Laitāne ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
5. Gaļina Naumuškina sākumskolas skolotājas
6. Elvīra Osipova matemātikas un fizikas skolotāja
7. Ināra Parfjonova latviešu valodas un literatūras skolotāja
8. Valentīna Zaiceva angļu valodas skolotāja
9. Gaļina Vagele sākumskolas skolotāja
10. Zita Nitiša mūzikas skolotāja
11. Skaidrīte Kardele bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja
12. Iveta Meškovska interešu izglītības skolotāja
13. Anna Koroļkova vizuālās mākslas skolotāja
14. Olga Nitiša pirmsskolas izglītības skolotāja
15. Jekaterina Jemeļjanova pirmsskolas izglītības skolotāja
16. Ilze Apīne logopēde

Tehniskie darbinieki

Irina Dergačova saimniecības pārzine
Karīna Kokina lietvede
Valentīna Zaiceva lietvede
Ludmila Borovika  apkopēja
Valentīna Mikulova apkopēja
Inga Grustāne apkopēja
Lutsiya Bukey apkopēja
Ivan Tereshchenkov sētnieks
Antons Nitišs remontstrādnieks
Viktorija Podošvina virtuves strādniece,  apkopēja
Diāna Antonova pavāre
Diāna Čirkina virtuves strādniece
Marīna Piļušina skolas māsa
Olga Zaiceva apkopēja, dežurante sporta zālē