Administrācija un skolotāji

Andris Meškovskis – skolas direktors
Zinaīda Šumska – direktora vietniece izglītības jomā
Jeļena Ovčiņņikova – direktora vietniece audzināšanas jomā

1. Anna Kondrašenkova vēstures skolotāja
2. Karīna Kokina sporta skolotāja
3. Nataļja Laitāne ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
4. Gaļina Naumuškina sākumskolas skolotāja
5. Elvīra Osipova matemātikas un fizikas skolotāja
6. Ināra Parfjonova latviešu valodas un literatūras skolotāja
7. Valentīna Zaiceva angļu valodas skolotāja
8. Anastasija Matvejeva krievu valodas un literatūras skolotāja
9. Gaļina Vagele sākumskolas skolotāja
10. Zita Barševska mūzikas skolotāja
11. Vladimirs Pipers mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēniem)
12. Skaidrīte Kardele bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja
13. Iveta Meškovska interešu izglītības skolotāja
14. Anna Koroļkova vizuālās mākslas, informātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja (meitenēm)
15. Violeta Lapinska pirmsskolas izglītības skolotāja
16. Jekaterina Jemeļjanova pirmsskolas izglītības skolotāja
17. Ilze Mačuļska logopēde

Tehniskie darbinieki

Ilga Miglāne Saimniecības pārzine
Valentīna Zaiceva lietvede
Karīna Kokina lietvede
Ludmila Borovika  apkopēja
Valentīna Mikulova apkopēja
Olga Zaiceva apkopēja, dežurante
Inga Grustāne apkopēja
Lūcija Bukeja apkopēja
Ivans Tereshchenkov sētnieks
Antons Nitišs remontstrādnieks
Viktorija Podošvina virtuves strādniece,  apkopēja
Diāna Antonova pavāre
Diāna Čirkina virtuves strādniece
Marīna Piļušina skolas māsa

Atjaunināts