Administrācija un skolotāji

 

Andris Meškovskis – skolas direktors
Zinaīda Šumska – direktora vietniece izglītības jomā
Jeļena Ovčiņņikova – direktora vietniece audzināšanas jomā

Anna Kondrašenkova vēstures skolotāja
Valdis Kromāns sporta skolotājs
Nataļja Laitāne ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
Gaļina Naumuškina sākumskolas skolotāja
Lolita Proma sākumskolas skolotāja
Elvīra Osipova matemātikas un fizikas skolotāja
Ināra Parfjonova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Valentīna Nikolajeva angļu valodas skolotāja
Anna Karpečenkova krievu valodas un literatūras skolotāja
Jūlija Semjonova sākumskolas skolotāja
Anastasija Lukašenoka mūzikas skolotāja
Artūrs Antiņš mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēniem)
Skaidrīte Kardele bibliotekāre, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Iveta Meškovska interešu izglītības skolotāja
Anna Koroļkova vizuālās mākslas skolotāja, informātikas skolotāja, mājturības un tehnoloģiju skolotāja (meitenēm)  
Violeta Lapinska pirmsskolas izglītības skolotāja
Jekaterina Jemeļjanova pirmsskolas izglītības skolotāja

Tehniskie darbinieki

Ilga Miglāne Saimniecības pārzine
Valentīna Zaiceva lietvede
Skaidrīte Kardele lietvede
Ludmila Borovika  apkopēja
Valentīna Mikulova apkopēja
Olga Zaiceva apkopēja, dežurante
Inga Grustāne apkopēja
Lutsiya Bukey apkopēja
Aleksandrs Zaicevs apkopējs
Ivans Tereshchenkov sētnieks
Antons Nitišs remontstrādnieks
Viktorija Podošvina virtuves strādniece,  apkopēja
Diāna Antonova pavāre
Diāna Čirkina virtuves strādniece
Marīna Piļušina skolas māsa
Dace Sebeļeva pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs
Inga Teļežņikova pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

Atjaunināts