Interešu izglītība

2020./2021. mācību gads

Nr. p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. “Vides pētnieki” Nataļja Laitāne
2. Tautas dejas Iveta Meškovska
3. Floristika Ināra Parfjonova
4. Sporta spēles Karīna Kokina
5. Koris Anastasija Lukašenoka
6. Vokālais ansamblis
7. Pop-grupa “Šūpoles”
8. Jaunais aktieris Gaļina Naumuškina
9. Datorika Anna Koroļkova
10. “Ar bērna acīm” Anna Koroļkova
11. Kokapstrāde Artūrs Antiņš

Atjaunināts