Interešu izglītība

Interešu izglītība

Nr. p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. “Vides pētnieki” Nataļja Laitāne
2. Tautas dejas Iveta Meškovska
3. Floristika Ināra Parfjonova
4. Sporta spēles Raivis Kokins
5. Koris Zita Nitiša
6. Vokālais ansamblis
7. Pop-grupa
8. Jaunais aktieris Gaļina Naumuškina
9. “Ar bērna acīm” Anna Koroļkova