Interešu izglītība

2019./2020. mācību gads

Nr. p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. “Vides pētnieki” Nataļja Laitāne
2. Tautas dejas Iveta Meškovska
3. Floristika Ināra Parfjonova
4. Sporta spēles Karīna Kokina
5. Koris Zita Barševska
6. Vokālais ansamblis
7. Pop-grupa
8. Jaunais aktieris Gaļina Naumuškina
9. Datorika Anna Koroļkova
10. “Ar bērna acīm” Anna Koroļkova

Atjaunināts