Izglītojamo parlaments

2019. / 2020. m.g.

Prezidente – Diāna Siņeviča 9. klase
Viceprezidents – Rinalds Skorodihins 9. klase
Sekretāre – Melisa Teivāne 9. klase

Parlamenta locekļi:
Alisija Ovčiņņikova 6. klase
Alīna Ļeonova 6. klase
Viktorija Silova 6. klase
Anastasija Bizņa 6. klase
Veronika Zaiceva 7. klase
Oļegs Grustāns 8. klase
Eduards Kurgalovs 8. klase

Atjaunināts