Iekšējie dokumenti

Laucesas pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2020. gada 1. septembri

Atjaunināts