Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Nr. V_369
izsniegta
10.08.2016
Nr. 10658
15.05.2017
līdz
14.05.2023
2 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-8636
izsniegta
14.07.2016
3 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015521 Nr. V_4864
izsniegta
05.07.2021
4 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621 Nr. V_4863
izsniegta
05.07.2021

Atjaunināts