Statistika

Laucesas pamatskolā 2019./2020. mācību gadā – 90 izglītojamie

Pamatizglītības programma – 74 izglītojamie
Pirmsskolas izglītības programma – 16 izglītojamie

Skolā strādā 14 skolotāji,

  • 12 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 skolotāja studē bakalaura programmā
  • 7 skolotājiem – 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe (no 01.09.2018.)
  • 10 pedagogiem – maģistra grāds

Skolas darbību nodrošina 12 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība 1022 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 19 datorus.

Atjaunināts