Statistika

Laucesas pamatskolā 2021./22. mācību gadā – 80 izglītojamie

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma – 63 izglītojamie
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma – 17 izglītojamie

Skolā strādā 14 skolotāji

  • 13 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 1 skolotāja studē bakalaura programmā

Skolas darbību nodrošina 9 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība 1022 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 34 datorus.

Atjaunināts