- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Laucesas pamatskolas skolēni ceļo kopā ar “Skolas somu”

Latvijas valsts simtgades iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Laucesas pamatskolas skolēni apmeklēja Naujenes Novadpētniecības muzeju. Skolēnus iepazītināja ar tēlnieces Valentīnas Zeiles biogrāfiju un viņas darbiem. Skolēni aplūkoja mākslinieces darinātos un muzejam dāvinātos mākslas priekšmetus. Etnogrāfiskajās ekspozīcijās „Turīga zemnieka istaba” un „Latgaliešu sadzīves priekšmeti” aplūkoja seno sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekciju.

Gide pastāstīja par iespēju ikvienam iesaistīties Ginesa rekorda tapšanā, veidojot 500 metru garu Lielo Augšdaugavas musturdeķi, kuru paredzēts nostiept no viena Daugavas krasta līdz otram vietā, ko Latvijā pazīst kā vienu no zaļajām pērlēm „Daugavas vārti”.

Tālāk ceļš visus aizveda uz Daugavas krastu, Markovas pilskalna pakājē atrodas Slutišķu vecticībnieku ciems. Vecticībnieku mājā piedāvāja aplūkot svētbildi, krievu krāsni un iepazīt vecticībnieku kultūru un sadzīvi.

Ar lielu prieku skolēni apmeklēja Mini Zoo „JuRita”, kur viņiem tika piedāvāts iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem. Skolēniem bija iespēja noglāstīt un barot dzīvniekus, dzīvnieku barošana tikai ar zoodārzā iegādāto barību.

Skolēni apguva zināšanas vairākos mācību priekšmetos: ģeogrāfijā, vēsturē, bioloģijā, literatūrā, krievu, latviešu valodā, vizuālā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, matemātikā un sportā. „Latvijas skolas soma” ir lieliska dāvana skolēniem valsts simtgadē.