- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Lieldienas Lāču pamatskolā