Mācību gada sākuma aktualitātes Špoģu vidusskolā

Septembrī Špoģu vidusskolas saime pulcējās atkal kopā, lai apgūtu jaunas zināšanas, pieņemtos spēkā un gudrībā, lai paveiktu labus darbus un draudzētos. Katrs ar nepacietību gaidīja šo dienu, kad varēs atgriezties skolā, satikt savus klases biedrus un skolotājus.

2020./2021. mācību gada sākums skolai vainagojās ar Ata Kronvalda balvas saņemšanu Rīgas pilī par ievērojamu un ilggadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā. Pēc pagājušā gada rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs Špoģu vidusskola skolu reitinga “Lielā pūce” mazo skolu grupā ierindojās 5. vietā valstī. Balvas saņemšanas ceremonijas pozitīvo emociju deva rosināja skolotājus uzsākt mācību gadu ar apņēmību, optimismu un uzticību savai profesijai.

Jaunais mācību gads skolā sākās neierastos apstākļos, jo bija jānodrošina piesardzības pasākumi Covid-19 ierobežošanai. Pirmajās skolas dienās skolēni iepazinās ar noteikumiem, kādi ir jāievēro, lai izsargātos no saslimšanas, skolotāji nemitīgi atgādināja par distances ieturēšanu, pārvietošanās ceļiem un rūpīgu roku mazgāšanu. Šogad 5. – 7. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties arī izglītojošā pasākumā par roku higiēnas ievērošanu “Tava veselība Tavās rokās!”, ko Špoģu vidusskolā organizēja Slimību profilakses un kontroles cents (SPKC).

Satikšanās prieks un apziņa, ka gada garumā ir gaidāmi jauni izaicinājumi un nopietns mācību darbs un katra diena dos iespēju sevi pierādīt un apliecināt – tās ir vērtības, ar ko mums visiem iezīmējas jauna darba cēliena sākums.

Skolas pedagoģisko darbinieku kolektīvam šogad ir pievienojušies jauni speciālisti- pirmskolas skolotājas Amanda Šaršune un Ludmila Trofimova, vācu valodas skolotāja Zinaīda Ņikitina, psiholoģe Aija Šmukste, speciālās izglītības skolotāja Natālija Šaršune, pulciņu skolotāji Aleksandrs Porietis un Aleksandrs Boginičs.

Ar septembri skolā jaunu darba cēlienu ir uzsākusi pirmskolas grupiņa “Mārītes”, un tās apmeklētāji ir paši mazākie mūsu skolas saimē. Skolas gaitas un ceļu zināšanu kalnā šogad ir uzsākuši 20 mazi, zinātkāri pirmklasnieki, kuri pirmajā dienā skolā jutās omulīgi, droši un priecīgi. Ar jaunības degsmi un interesi skolas mācību gaitas ir uzsākuši 24 vidusskolas skolēni.

Šajā mācību gadā 1., 4., 7., un 10. klasēs tiek uzsākta jaunā, kompetencēs balstītā mācību saturs īstenošana, kas attīstīs skolēnu spēju mācīties, iemaņas un pieredzi iedziļināties un apstrādāt daudzveidīgus datus, darboties komandā, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijām, veidot sakarības starp teorētiski apgūto un reāli dzīvē pieredzēto, analizēt paveikto un izvirzīt mērķus nākamajiem darbiem.

Skola paver iespēju ikvienam skolēnam attīstīt savas prasmes un talantus dažādas interešu izglītības programmās. Kā jaunums šogad attīstīs talantus žurnālistikā, putnu pētniecībā, uzņēmējdarbībā, vecāko klašu skolēni apgūs padziļināti “Ceļu satiksmes noteikumus” autovadītāja apliecības iegūšanai un jaunāko klašu skolēni -velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai. Daudzi skolēni aptaujās bija izteikuši vēlmi apgūt mūsu laikmetam raksturīgās dejas, tāpēc šogad tika rasta tāda iespēja un 5.-12. klašu skolēni varēs pilnveidot savas dejotprasmes.

Vislielākais satraukumu ir divpadsmitajiem, jo sākas atbildīgākais posms viņu skolas gaitās, kas iezīmēs ceļu uz nākotnes sapņu piepildījumu. Skolēni atzīst: ” Iesākot mācības 12.klasē, katrs no mums izjuta uztraukumu par eksāmeniem, kas jau drīz būs jākārto. Kā arī izjūtam lielu atbildību par to, cik nopietns un izšķirošs ir šis pēdējais gads mūsu nākotnes sapņu piepildījumam. Cenšamies izbaudīt pēdējo gadu savā skolā, kā arī kopā būšanu ar klases biedriem un pasākumus, kuros iesaistāmies un varam radoši izpausties. Cenšamies arī saglabāt jaukas un siltas attiecības ar skolotājiem un administrāciju, lai nākotnē skolas gadus mēs varētu atcerēties ar dvēselisku siltumu”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *