Mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2021. gada 1. septembri

  • Daugavpils novada Sporta skolā
  • Ilūkstes novada Sporta skolā

Atjaunināts