Matemātikas un informātikas nedēļa Sventes vidusskolā

No 26.01.- 30.01.2015. Sventes vidusskolā notika matemātikas un informātikas nedēļa. Nedēļu organizēja un novadīja skolotājas S. Drugoveiko un A. Grīnfelde.

Jau vairāk par 10 gadiem matemātikas un informātikas  skolotājas vada priekšmetu nedēļu ar mērķiem:
• aktivizēt un padziļināt matemātikas apguvi stundās un ārpusstundu darbā;
• dot iespēju katram skolēnam vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas matemātikā;
• dot iespēju katram skolēnam redzēt starppriekšmetu saiknes;
• attīstīt skolēnu radošās spējas, rosināt interesi par matemātiku.

Šogad skolotāji piedāvāja skolēniem piedalīties dažādas aktivitātēs. Piemēram:
26.01. Izstāde „Ko var izveidot no figūrām?” 5. – 9. klasei; Matemātiskā  viktorīna 5. – 12. klasei; Matemātiskā spēle „Tangram” 5. klasē
27.01. Izstāde „Ģeometrijas pasaule” 8. – 12. klasei; Pārruna  – praktiska  nodarbība „Trešā dimensija” 8.- 9.klasei; Informātikas olimpiāde 6. – 9. klasei
28.01. Matemātiskās spēles 6. klasē; Ceļojums datorpasaulē 5. klasē
29.01. Ceļojums datorpasaulē 6. klasē, 7. klasē
30.01. Nedēļas noslēguma pasākums „Ceļojums matemātikā”  7. – 12. klasei

Nedēļas laikā skolēni, kuri raksta pētnieciskus darbus matemātikā, prezentē savus darbus skolasbiedriem ar mērķi iepazīstināt viņus  ar pētījuma rezultātiem. Tā šogad J. Kalinčuka (8.kl. skolniece) 26.01. noformēja izstādi  „Origami un regulāri daudzstūri ” un 29.01. novadīja stundu – praktikumu „Origami un regulārie daudzstūri”. S. Prekele, izmantojot sava ZPD matemātikā materiālus, 27.01. novadīja interesantu  stundu „Manas  dzimšanas dienas datuma spirāle”.

Ļoti labi, interesanti un aizraujoši šogad izdevās izstāde „Ģeometrijas pasaule” 8.- 12.klasei, kurā piedalījās ari neklātienes programmas skolēni.

Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās aktivitātēs, un skolotājiem, kuri palīdzēja nedēļas pasākumu vadīšanā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *