Mazpulcēni palīdz attīstīties Daugavpils novadam

Daugavpils novada domes pārstāvji un lielākās bērnu un jauniešu organizācijas “Latvijas Mazpulki” biedri 15.septembrī diskutēja par to, kā Daugavpils novada mazpulki var palīdzēt savam novadam attīstīties. Šī bija pirmā no astoņām reģionālajām diskusijās projekta “Augsim savam novadam” ietvaros.

Diskusijā piedalījās Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kucins, deputāts Aivars Rasčevskis, Daugavpils novada izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša un interešu izglītības metodiķe Jolanta Urbāne, Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne,  Salienas pagasta pārvaldes pārstāve Oksana Parfjonova, novada skolu direktori, mazpulku vadītāji un mazpulcēni no Kalupes, Naujenes, Višķu, Salienas un Biķernieku pagastiem, kā arī Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne un biedrības brīvprātīgie.

Pasākuma dalībnieki bija priecīgi par sadarbību un iespēju kopīgi – mazpulcēniem un lēmumu pieņēmējiem – spriest par sava novada attīstību. Jaunieši uzzināja, kā domē tik pieņemti lēmumi, un to, ka arī viņi kā jaunieši var sniegt savus ierosinājumus un panākt, ka viņu idejas tiek ieviestas dzīvē. Savukārt lēmumu pieņēmēji atzinīgi vērtēja mazpulcēnu līdz šim paveikto savos pagastos – ar mazpulcēnu palīdzību ir sakoptas teritorijas, iestādīti meži, veikti vietēji labdarības projekti, ieviests videi draudzīgs dzīvesveids, veikta novada vēstures izpēte, veidotas jauniešu darba iemaņas, attīstīta prasme sadarboties un citi labumi. Diskusijas dalībnieki nonāca pie atziņām, ka iesaistīšanās mazpulkā vai līdzīgā jaunatnes organizācijā ir ieguvums gan pašam bērnam, gan savam pagastam, gan arī novadam. Lēmumu pieņēmēji un eksperti atzina, ka novadā mazpulkiem palīdz attīstīties iekšēja novada koordinācija, mazpulku popularizēšana un pieredzes apmaiņa dažādos līmeņos. Šie un citi ierosinājumi tiks virzīti tālāk apspriešanai projekta noslēguma konferencē Rīgā nākamā gada februārī, kad diskusijās iesaistīties arī citas pašvaldības un valsts līmeņa lēmumu pieņēmēji.

Foto galerija


Projekts „Augsim savam novadam” ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansēts projekts, kuru īsteno biedrība „Latvijas Mazpulki” laikā no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 1.martam.

erasmus_plussŠis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *