Medumu pamatskola

 
Medumu pamatskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020. gada 1. septembri kārtība
 

Direktors: Vita Skvorcova
Alejas iela 20, Medumi,
Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Telefons: +371 65471555
skola@medumi.lv

Atjaunināts