Medumu pamatskola iesaistījusies projektā “Pumpurs”

No 2020./2021. mācību gada 1.semestra skola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Mūsu skolas 4 pedagogi individuālo konsultāciju laikā sniedza 3 skolēniem atbalstu mācību priekšmeta apguvē. Pedagogi organizēja nodarbības balstoties uz skolēnu individuālajām vajadzībām. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs semestra sākumā izveidoja individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēja mācību pārtraukšanas riskus un paredzēja nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Neskatoties uz to, ka valstī izsludināta ārkārtējā situācija, projektā iesaistītie pedagogi – Olga Andrejeva, Nadežda Čornaja, Inesa Gornovska un Aelita Kožemjakina – turpināja sniegt individuālās konsultācijas attālināti. Komunikācijai tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: mykoob.lv, mobilā aplikācija WhatsApp, e-pasts, Zoom u.c. Konsultāciju plāna nodrošināšanai tika izmantotas mācību grāmatas, darba burtnīcas, uzdevumi.lv u.c.

Skolēniem sniegtais atbalsts palīdzēja būt sekmīgiem, pārvarēt visas grūtības un veiksmīgi pabeigt mācību gada 1.semestri.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *