Medumu speciālā pamatskola

 
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
 

Adrese – Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
tālr.65471574
e-pasts: specskola@medumi.lv

Uz skolas bāzes darbojas struktūrvienība „Kalkūni”
Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449

Skolēnu uzņemšana skolā notiek visu mācību gadu.
Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par ieteikto speciālās izglītības programmu.

Atjaunināts