Medumu speciālā pamatskola

Adrese – Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
tālr.65471574
tālr.fakss 65471687
e-pasts: specskola@medumi.lv

Medumu internātpamatskola ir skaistā ciematā – Medumos, sešus kilometrus no Lietuvas robežas. Lielākā daļa skolēnu ir no Daugavpils novada, pārējie – no Daugavpils. Skolā audzēkņi ne tikai mācās, bet arī dzīvo: vairums skolēnu te ierodas pirmdienās un tikai piektdienās pēc stundām brauc mājās. Visi skolēni ir no ģimenēm, kurās dzimtā valoda ir krievu, tieši tāpēc skola par savu uzdevumu izvirzījusi nodrošināt vidi, kur skolēni var apgūt latviešu valodu, iepazīt latviešu tautas kultūru un tradīcijas, kā arī saglabāt krievu kultūras mantojumu.

Lai apgūtu latviešu valodu, to izmanto ne tikai mācību stundās, bet arī fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās. Dzīvojot internātā, skolēni televīzijas pārraides redz tikai latviešu valodā.

Lielu uzmanību skola pievērš skolēnu garīgajai audzināšanai.

Skolas sponsors ir „Latvijas dzelzceļš”.

Uz skolas bāzes darbojas struktūrvienība „Kalkūni”
Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449

Atjaunināts