Administrācija un skolotāji

Administrācija:

Direktors Ēriks Lukmans
Direktores vietniece izglītības jomā Inga Ruskule
Direktores vietniece audzināšanas jomā Zoja Jevdokimova
Skolas pārzinis Juris Pēterāns

Skolotāji:

Irina Beresņeva internāta skolotāja
Sergejs Bogdanovs sporta skolotājs
Marina Bogdanova pirmsskolas skolotāja
Jevgeņijs Broks profesionālās pamatizglītības skolotājs
Viktorija Celminska sākumskolas skolotāja, vizuālas mākslas, dizains un tehnoloģiju skolotāja
Žanna Celminska dizaina un tehnoloģu, internāta skolotāja
Aleksandrs Druzs sporta un veselība, internāta  skolotājs
Ludmila Desjatkova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Oksana Galavecka internāta skolotāja
Inesa Garnovska internāta skolotāja
Olga Klimanoviča sākumskolas skolotāja
Tatjana Korotkova informātikas, profesionālās pamatizglītības skolotāja
Aleksejs Korotkovs profesionālās pamatizglītības skolotājs
Liudmila Koverova internāta skolotāja
Olga Kralika mūzikas skolotāja
Inga Makejeva krievu valodas, literatūras, internāta skolotāja
Ināra Meldere internāta skolotāja
Inese Orlova latviešu valodas, profesionālās pamatizglītības skolotāja
Ludmila Petkune vizuālās mākslas, sociālo zinību skolotāja
Miropija Petkune ģeogrāfijas, Latvijas vēstures, pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
Zanda Plone sākumskolas skolotājs
Lilija Romanova matemātikas, internāta skolotāja
Iveta Rokjāne internāta skolotāja
Valija Rudaka pamatskolas skolotāja
Audrona Sizova dabaszinību, saskarsmes,  profesionālās pamatizglītības skolotāja
Dmitrijs Skrūzmanis internāta skolotājs
Ilona Slobodeņuka Sākumskolas, internāta skolotāja
Marija Sočivko internāta skolotāja
Tatjana Spoģe sākumskolas, internāta skolotāja
Inese Višemirska profesionālās pamatizglītības skolotāja
Jūlija Zarakovska angļu valodas, internāta, profesionālās pamatizglītības skolotāja

Atbalsta personāls:

Irina Lisjonoka speciālais pedagogs
Olga Maļceva izglītības psihologs
Alena Vanaga sociālais pedagogs
Natālija Kuvšinova logopēde
Inese Orlova logopēde
Audrona Sizova bibliotekāre
Vita Dvorecka medmāsa
Anita Kižlo fizioterapeits
Olga Klimanoviča pedagoga palīgs
Pjotrs Medveds pedagoga palīgs
Gita Salceviča pedagoga palīgs
Nataļja Romanceviča pedagoga palīgs

Atjaunināts