Administrācija un skolotāji

Direktore Gaļina Piščuļonoka
Direktores vietniece izglītības jomā Inga Ruskule
Direktores vietniece audzināšanas jomā Zoja Jevdokimova
Struktūrvienības “Kalkūni” vadītāja Irina Lisjonoka
Skolas pārzine Raisa Bogdanova

Pedagogi:

Irina Adahovska matemātikas skolotāja
Raisa Avsjukeviča mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Sergejs Bogdanovs sporta skolotājs
Marija Celminska sākumskolas skolotāja, pedagoga palīgs
Žanna Celminska sākumskolas, internāta skolotāja
Jekaterina Davidova krievu valodas un literatūras skolotāja, pedagoga palīgs
Inese Hatko sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Marija Gligore internāta skolotāja
Gaļina Groma pedagoga palīgs
Olga Klimanoviča mājapmācības skolotaja, pedagoga palīgs
Tatjana Korotkova informātikas, matemātikas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Aleksejs Korotkovs mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Liudmila Koverova interešu izglītības un internāta skolotāja
Inna Kralika mūzikas  skolotāja
Olga Kralika mūzikas un interešu izglītības skolotāja
Natālija Kuvšinova sākumskolas, interešu izglītības un internāta skolotāja
Gaļina Koršņakova pedagoga palīgs
Tatjana Makareviča pedagoga palīgs
Inga Makejeva krievu valodas, literatūras, internāta skolotāja
Aleksandra Mihejeva sociālo zinību skolotāja
Nils Piščuļonoks interešu izglītības skolotājs, pedagoga palīgs
Antons Puzāns internāta skolotājs
Tatjana Puzāne Pasaules vēstures, Latvijas vēstures, internāta skolotāja
Valija Rudaka sākumskolas skolotāja
Gita Salceviča pedagoga palīgs
Audrona Sizova dabaszinību skolotāja
Ilona Slobodeņuka vizuālās, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju, pedagoga palīgs
Tatjana Spoģe sākumskolas, matemātikas skolotāja
Vera Sočivko krievu valodas un literatūras skolotāja
Valentīna Ščogoļeva matemātikas un internāta skolotāja, pedagoga palīgs
Jūlija Zarakovska angļu valodas,  interešu izglītības un internāta skolotāja
Maija Mihailova pirmsskolas un mājapmācības skolotāja, pedagoga palīgs
Ilona Dmitrijeva latviešu valodas un literatūras skolotāja
Regīna Smoļaka pedagoga palīgs
Raisa Lomaša matemātikas skolotāja, pedagoga palīgs
Tatjana Vasiļevska sporta skolotāja

Atbalsta personāls:

Tatjana Kovaļonoka izglītības psiholoģe
Marina Taunlei logopēde
Marija Suseja logopēde
Olga Solima audiologopēde
Audrona Sizova bibliotekāre
Maija Dvorecka medmāsa
Vita Dvorecka medmāsa

Atjaunināts