Administrācija un skolotāji

Direktore Gaļina Piščuļonoka
Direktores vietniece izglītības jomā Inga Ruskule
Direktores vietniece audzināšanas jomā Zoja Jevdokimova
Skolas pārzinis Juris Pēterāns

Pedagogi:

Irina Adakhovskaya matemātikas skolotāja
Olga Andrejeva internāta skolotāja
Irina Beresņeva internāta skolotāja
Sergejs Bogdanovs sporta skolotājs
Marina Bogdanova pirmsskolas skolotāja
Marija Celminska pirmsskolas skolotāja
Viktorija Celminska vizualās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotaja
Žanna Celminska mājtutības un tehnologiju, internāta skolotāja
Jekaterīna Davidova krievu valodas un literatūras skolotāja
Ludmila Desjatkova latviešu valodas un literatūras, internāta skolotāja
Ilona Dmitrijeva latviešu valodas un literatūras skolotāja
Oksana Galavecka internāta skolotāja
Inesa Gornovska internāta skolotāja
Marija Gligore internāta skolotāja
Inese Hatko latviešu valodas un literatūras skolotāja
Olga Klimanoviča sākumskolas skolotāja
Tatjana Korotkova informātikas, profesionālās izglītības skolotāja
Aleksejs Korotkovs profesionālās izglītības skolotājs
Inna Kralika mūzikas  skolotāja
Olga Kralika mūzikas un interešu izglītības skolotāja
Natālija Kuvšinova sākumskolas skolotāja
Raisa Lomaša matemātikas skolotāja
Tatjana Makareviča pedagoga palīgs
Inga Makejeva krievu valodas, literatūras, internāta skolotāja
Anastasija Matvejeva internāta skolotāja
Maija Mihailova mājapmācības skolotāja
Aleksandra Mihejeva sociālo zinību skolotāja
Ludmila Petkune vizuālās mākslas, sociālo zinību skolotāja
Miropija Petkune ģeogrāfijas, Latvijas vēstures, pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja
Nils Piščuļonoks internāta skolotājs
Lilija Romanova matemātikas, internāta skolotāja
Valija Rudaka sākumskolas skolotāja
Gita Salceviča internāta skolotājs
Audrona Sizova dabaszinību, profesionālās izglītības skolotāja
Dmitrijs Skrūzmanis internāta skolotājs
Ilona Slobodeņuka sākumskolas skolotāja
Tatjana Spoģe sākumskolas, matemātikas, internāta skolotāja
Tatjana Vasiļevska sporta skolotāja, pedagoga palīgs
Jūlija Zarakovska angļu valodas skolotāja

Atbalsta personāls:

Irina Lisjonoka speciālais pedagogs
Tatjana Kovaļonoka izglītības psiholoģe
Alena Vanaga sociālais pedagogs
Natālija Kuvšinova logopēde
Inese Hatko logopēde
Marija Suseja logopēde
Audrona Sizova bibliotekāre
Vita Dvorecka medmāsa
Jekaterīna Davidova pedagoga palīgs
Olga Klimanoviča pedagoga palīgs
Raisa Lomaša pedagoga palīgs
Maija Mihailova pedagoga palīgs
Valija Rudaka pedagoga palīgs
Ilona Slobodeņuka pedagoga palīgs
Regīna Smoļaka pedagoga palīgs
Tatjana Vasiļevska pedagoga palīgs

Atjaunināts