Interešu izglītība

Nr.p.k. Skolotāja vārds, uzvārds pulciņš
1. Sergejs Bogdanovs Sporta pulciņš
2. Viktorija Celminska Rokdarbnieki
3. Žanna Celminska Jaunais kulinārs
4. Olga Kralika Avotiņš
5. Ludmila Desjatkova Lasīšanas pulciņš
6. Audrona Sizova Dārznieciņi
7. Tatjana Korotkova Datorpulciņš

Atjaunināts