Interešu izglītība

Nr.p.k. Vārds, uzvārds pulciņš
1. Sergejs Bogdanovs Sporta pulciņš
2. Viktorija Celminska „Rokdarbnieki”
4. Olga Kralika „Avotiņš”
5. Audrona Sizova “ Dārznieciņi”

Atjaunināts