Interešu izglītība

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU SARAKSTS

Nr.p.k. Vārds, uzvārds pulciņš
1. Zoja Jevdokimova „Vārdiņš”
2. Gaļina Koršņakova „Aizraujošā bioloģija”
3. Liudmila Kovereva „Rokdarbi”
4. Olga Kralika Deja-ritmika „Avotiņš”
5. Natālija Kuvšinova „Jautrās krāsas”
6. Marina Taunleja „Pūkainīši”
7. Nils Piščuļonoks „Tehniskā modelēšanaun konstruēšana”
8. Jūlija Zarakovska “Angļu valoda”

FAKULTATĪVO NODARBĪBU SARAKSTS

Nr.p.k. Vārds, uzvārds fakultatīvs klase
1. S. Bogdanovs sports 9.
2. M. Celminska kristīgā mācība 4.-5.
kristīgā mācība 6.
3. G. Koršņakova dabaszinības 5.c-7.c
dabaszinības 9.c
dabaszinības 9.1c-9.2c
4. T. Kovaļonoka psiholoģija 8.
psiholoģija 9.
5. T. Korotkova informātika 5.
informātika 6.
informātika 8.
informātika 9.
informātika 8.c
informātika 9.c
6. O. Kralika mūzika 6.
mūzika 8.
7. T.Spoģe sociālās zinības 1.c-3.c
8. J. Zarakovska angļu valoda 8.
angļu valoda 8.c
9.1c-9.2c

Atjaunināts