Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 01015811 Nr. V-6418
izsniegta
20.05.2013
2 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 01015911 Nr. V-6419
izsniegta
20.05.2013
3 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 Nr. V-6420
izsniegta
20.05.2013
Nr. 10598
19.04.2017
līdz
18.04.2023
4 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 21015911 Nr. V-6421
izsniegta
20.05.2013
Nr. 10599
19.04.2017
līdz
18.04.2023
5 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 21015921 Nr. V-7519
izsniegta
03.09.2014
Nr. 10601
19.04.2017
līdz
18.04.2023
6 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015821 Nr. V-7520
izsniegta
03.09.2014
Nr. 10600
19.04.2017
līdz
18.04.2023
7 Ēdināšanas pakalpojumi (Virtuves darbinieks) 22811021 Nr. P_1918
izsniegta
02.09.2019

līdz
30.11.2026
8 Komerczinības (Pārdevēja palīgs) 22341021 Nr. P_4219
izsniegta
02.02.2021

Atjaunināts