Vēsture

Medumu internātpamatskola dibināta kā palīgskola bērniem ar garīgas attīstības traucējumiem 1952. gadā.

Skolā mācījās bērni ar diagnozi „Oligofrēnija debilitātes pakāpē”. Skola atrodas Daugavpils novada Izglītības nodaļas pakļautībā ar centralizētu grāmatvedību.

Sākot ar 1998. gada 12. februāri Medumu internātpamatskola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir Daugavpils novada pašvaldības iestāde, kura piedāvā izglītību bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, pamatojoties un Izglītības likumu, Vispārējas izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Speciālās izglītības attīstības koncepciju un skolas nolikumu.

Atjaunināts