Meža un dārza dienas Kalupes pamatskolā

Aktīvie dzīvības procesi dabā lika sarosīties arī Kalupes pamatskolas skolēnus un pieaugušos. Daudzi skolēni izteica vēlēšanos palīdzēt gājputniem un uztaisīt jaunus būrīšus. Darbā aktīvi iesaistījās arī vecāki.

Uz skolu tika paaicināts Kalupes mežzinis Ivars Bitinieks, kurš novadīja informatīvi izglītojošu stundu skolēniem un vecākiem “Drošība mežā un dārzā”, izsmeļoši atbildēja uz jautājumiem, rosināja skolēnus aktīvi iesaistīties Meža un dārza dienu pasākumos, kā arī izvērtēja putnu būrīšus. Par vispareizāk un visprecīzāk uztaisīto putnu būrīti tika atzīts Jāņa Vēlika darbs, bet oriģinālākie bija Ivo Bikuļča un Jožu ģimenes veidotie būrīši. Par vecāku un skolēnu atsaucību īpašu pateicību izpelnījušās Kukļu, Morkonu, Gavrilovu, Kursīšu, Mežiniku, Vēliku, Bikuļču, Sarkaņu, Jožu, Zavadsku un Nazarovu ģimene. Mežzinis pastāstīja un parādīja skolēniem, kā būrīšus pareizi piestiprināt pie koka. Pasākuma noslēgumā vecāko klašu skolēni izvietoja putnu būrīšus tiem paredzētajās vietās. Ceram, ka mūsu spārnotajiem draugiem jaunās mājvietas sagādās prieku.

Sadarbojoties ar Dienvidlatgales virsmežniecību, mazpulcēni un Dabas draugu pulciņa lielākie dalībnieki 25. aprīlī devās uz mežu, lai stādītu eglītes. 5. Nīcgales meža iecirkņa vadītājs Andris Cirsis iepazīstināja ar darba specifiku, inventāru un darba drošības noteikumiem. Apguvuši nepieciešamās iemaņas, skolēni un skolotāji uzsāka darbu. Tika iestādītas 1200 eglītes. Labi padarītais darbs sagadāja gandarījumu visiem – gan skolēniem un skolotājiem, gan iecirkņa vadītājam.

Pateicoties Latvijas Valsts mežiem, skolēniem un skolotājiem bija sarūpētas jaukas dāvaniņas un pusdienas lapenē. Cirša kungs rosināja skolēnus būt dabas draugiem.

Skolēni un skolotāji pateicas Andrim Cirsim un Ivaram Bitiniekam par sadarbību, iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *