Administrācija un skolotāji

Direktors – Pāvels BROVKINS

Direktora vietniece izglītības jomā – Ligita KURSIŠA

Direktora vietniece audzināšanas jomā – Zinaida PAULIŅA

Skolotāji:

 • Sarmīte Štrauha – sākumskolas skolotāja
 • Ingrīda Bleidele – sākumskolas un dabaszinību skolotāja
 • Valija Kavinska – sākumskolas skolotāja
 • Alita Kokina – sākumskolas un svešvalodas (krievu val.) skolotāja
 • Inese Locika – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Inga Čalenko – vēstures skolotāja
 • Zinaīda Pauliņa – mājturības (meitenēm), ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja
 • Anita Smane – sporta skolotāja
 • Silvija Stivriņa – mūzikas skolotāja
 • Nataša Semjonova – angļu valodas skolotāja
 • Ligita Kursiša – matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja
 • Pāvels Vagels – mājturības (zēniem) skolotājs
 • Sandra Kokina – vizuālās mākslas un bioloģijas skolotāja
 • Olga Solima – logopēde

Tehniskie darbinieki:

 

 • Lengina Jemeļjanova – saimniecības pārzine
 • Aleksandra Semjonova – lietvedības sekretāre
 • Irēna Bogdāne – medmāsa
 • Vera Teivāne – apkopēja
 • Ingūna Jakimova – apkopēja
 • Gunta Gorbačenoka – apkopēja
 • Nataļja Buzunova – sētniece
 • Evelīna Paškeviča – pavāre
 • Irēna Greta – virtuves strādniece
 • Zigmants Miglāns – kurinātājs
 • Pāvels Varfolomejevs – kurinātājs
 • Nikolajs Kambalovs – kurinātājs
 • Anatolijs Jemeļjanovs – kurinātājs
 • Andrejs Beļajevs – tehniskais strādnieks

Atjaunināts