Administrācija un skolotāji

 

 • Direktors – Pāvels BROVKINS
  • Direktora vietniece izglītības jomā – Ligita KURSIŠA
  • Direktora vietniece audzināšanas jomā – Zinaida PAULIŅA
 • Aiva Linde – sākumskolas skolotāja 1.kl.
 • Ingrīda Bleidele – sākumskolas un dabaszinību skolotāja, 2.kl.
 • Alita Kokina – sākumskolas un krievu valodas skolotāja, 3.-4. kl.
 • Inna Kralika – mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja 5.kl.
 • Inese Vīča – sports un veselība skolotāja, tautas dejas, 6.kl.
 • Zinaīda Pauliņa – mājturības, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja, 7.kl.
 • Inga Čalenko – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja, bibliotekāre, 8.kl.
 • Inese Locika – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja, 9.kl.
 • Ligita Kursiša – matemātikas skolotāja
 • Nataša Semjonova – Angļu valodas skolotāja
 • Artūrs Antiņš – mājturība un tehnoloģijas, informātikas, dizains un tehnoloģijas, datorikas, inženierzinību un fizikas skolotājs
 • Sandra Kokina – vizuālās mākslas un bioloģijas skolotāja
 • Tatjana Sorokina – logopēde un speciālais pedagogs
 • Inga Zeile – folkloras skolotāja

Tehniskie darbinieki:

 

 • Lengina Jemeļjanova – saimniecības pārzine
 • Aleksandra Semjonova – lietvedības sekretāre
 • Irēna Bogdāne – medmāsa
 • Vera Teivāne – apkopēja
 • Ingūna Jakimova – apkopēja
 • Gunta Gorbačenoka – apkopēja
 • Nataļja Buzunova – sētniece
 • Evelīna Paškeviča – pavāre
 • Irēna Greta – virtuves strādniece
 • Zigmants Miglāns – kurinātājs
 • Pāvels Varfolomejevs – kurinātājs
 • Nikolajs Kambalovs – kurinātājs
 • Anatolijs Jemeļjanovs – kurinātājs
 • Oskars Jankovskis – tehniskais strādnieks

Atjaunināts