Interešu izglītība

2021./2022. m.g.
1. semestrim

N.p.k. Nodarbība Diena Stunda Skolotājs Telpa
1. Ansamblis „Ķipariņi” Ceturtdiena 6. I.Kralika 114.
Pirmdiena 6.
2. Ansamblis „Spurgaliņas” Pirmdiena 0.
Ceturtdiena 0.
3. Koris 2.-9.kl. Trešdiena 0.
Piektdiena 0.
4. 500.Mazpulks 1.-9.kl. Trešdiena 6. Z.Pauliņa 118.
Trešdiena 7.
5. Floristikas pulciņš 1.-9.kl. Piektdiena 8. Z.Pauliņa 118.
6. Šaušanas pulciņš 1.-9.kl. Otrdiena 8. A.Antiņš 116.
7. Folkloras pulciņš 1.-9.kl. Trešdiena 7. I.Zeile 106.
Trešdiena 8.
9. Tautas dejas 1.-2..kl. Otrdiena 0. I.Vīča 113.
Piektdiena 6.
11. Tautas dejas 3.-4.kl. Otrdiena 6. I.Vīča 113.
Ceturtdiena 0.

Atjaunināts