Interešu izglītība

NAUJENES PAMATSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020.m.g.

Npk Nodarbība Diena Stunda Skolotājs Telpa
1. Ansamblis „Ķipariņi” Ceturtdiena 6. S.Stivriņa 114.
Piektdiena 6.
2. Ansamblis „Spurgaliņas” Ceturtdiena 0.
Piektdiena 0.
3. Koris 2.-7.kl. Pirmdiena 0.
Ceturtdiena 7.
4. 500.Mazpulks 2.-9.kl. Otrdiena 7. Z.Pauliņa 118.
Trešdiena 0.
5. Floristika 1.-9.kl. Piektdiena 0.
6. Šaušana 1.-9.kl. Otrdiena 0. P.Vageļs 116.
Piektdiena 8.
7. Folklora 1.-9.kl. Trešdiena 7. I.Zeile 113.
Trešdiena 8.
9. Tautiskās dejas 1.-3..kl. Ceturtdiena 0. A.Smane 113.
Piektdiena 0.
11. Tautiskās dejas 4.-5.kl. Pirmdiena 6.

 

Atjaunināts