Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V_513
izsniegta
20.07.2018
Nr. 11581
19.12.2016
līdz
18.12.2022
2 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 Nr. V_514
izsniegta
20.07.2018
Nr. 11582
19.12.2016
līdz
18.12.2022
3 Speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr. V-661
izsniegta
20.11.2009
Nr. 10394
19.12.2016
līdz
18.12.2022
4 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 21015911 Nr. V-4959
izsniegta
08.12.2011
Nr. 10435
26.01.2017
līdz
18.12.2022

Atjaunināts