Vēsture

Dibināšanas gads: 1897

Par Naujenes 7. gadīgās skolas sākumu uzskata Višķu pagasta Zastenku pamatskolu, kura dibināta 1897. gadā un atradās zemnieku mājā. Skola bija trīsgadīga un tajā mācījās 20-25 skolēni. Pirmais skolotājs bija Fjodors Kupalovs. Mācības notika krievu valodā. 1901. -1903. g. skola atradās Ciršu sādžā.
  • 1922. gadā skola tika atjaunota un nosaukta par Ciršu pamatskolu ar 4 latviešu un 2 krievu klasēm.
  • 1927. -1928. m.g. skola tika pārdēvēta par Naujenes sešgadīgo pamatskolu.
  • 1935. gadā tika uzcelts Naujenes valdes nams, kurā no 1949. – 2005. g. atradās Naujenes pamatskola.
  • Sākot ar 1946. g., skolā mācības notiek latviešu valodā. 
  • 2005. gadā skola tiek pārcelta uz Dunskiem – uz bijušās Vecpils pamatskolas ēku.
  • 2004. – 2007.gadā tika veikta skolas renovācija. Skolas siltināšanas projekta realizācijā tika ieguldīti Ls 466 130.

 


Naujenes 6.gadīgā pamatskola 1929./1930.m.g.
Skolēni meža dienās

1949.gada šajā ēkā tika izvietota Naujenes 7.gadīgā pamatskola

No 1949.gada līdz 2005.gadam šajā ēkā atradās Naujenes pamatskola

2005.gadā Naujenes pamatskola tiek pārcelta uz bijušās Vecpils pamatskolas ēku

Skolas fasādes  un jumta renovācija

Skolas telpu renovācija

SKOLA PĒC RENOVĀCIJAS

Atjaunināts