Naujenes pamatskola iesaistījusies projektā “Pumpurs”

Kopš 2019./2020. mācību gada 1. semestra Naujenes pamatskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Mūsu skolas pedagogi Nataša SEMJONOVA, Inese LOCIKA, Sarmīte ŠTRAUHA, Ligita KURSIŠA un Inga ČALENKO sniedz individuālās konsultācijas četriem 5.–9. klašu skolēniem. Atbilstoši konkrētajiem riskiem, katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs izveidoja individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības pārskatīja un turpina darbu ar skolēnu arī 2. semestrī.

Uzsākot darbu ar skolēniem, skolotāji izvērtēja mācību pārtraukšanas riskus un paredzēja nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Saskaņā ar izstrādāto atbalsta plānu, projektā iesaistītie skolotāji sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī emocionālu atbalstu, lai paaugstinātu skolēnu motivāciju mācīties, komfortabli justies skolā. Visi pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Pēc 1. semestra noslēguma rezultātiem redzējām, ka skolēniem ir uzlabojušās zināšanas mācību priekšmetos, kuros ar skolotāju strādā pēc atbalsta plāna, jo dažbrīd nepieciešams tikai nedaudz individuālas palīdzības, lai skolēns pārvarētu kādas grūtības vai arī nemīlams priekšmets beidzot kļūtu saprotams. Individuāli strādājot, uzlabojas arī skolēnu un skolotāju savstarpējā komunikācija un sadarbība.

Jāuzsver, ka sniegt pilnvērtīgu atbalstu un veidot sakārtotu, drošu vidi ir iespējams, tikai pastāvīgi sadarbojoties skolas administrācijai, skolotājiem un vecākiem. Turklāt projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *