- Augšdaugavas novada Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Naujenes pamatskola saņem ESSD 2020 sertifikātu

2020./2021. mācību gada 2. semestra sākumā Naujenes pamatskola saņēma sertifikātu, kā apliecinājumu dalībai Eiropas Skolu sporta dienas projektā ar moto “Aicināt skolas kustībai.

Projekta mērķis ir organizēt sporta aktivitātes noteikta dienā vai nedēļas laikā un reģistrēt to ESSD projekta koordinatoru mājas lapā pievienojot informāciju un fotogrāfijas.

Naujenes pamatskola Eiropas skolu sporta dienas projektā (ESSD), kuru rīko Ungārijas skolu sporta federācija, piedalījās pirmo reizi. Skolā Eiropas skolu sporta diena notika 18. septembrī.

Tās mērķis bija:

Visas dienas garumā skolēni un skolotāji ar lielu entuziasmu piedalījās dažādās sportiskajās aktivitātēs, kur skolēniem bija iespēja parādīt ne tikai katram savu individuālo fizisko sagatavotību, bet gan arī sadarbību komandā.