Naujenes pamatskolā turpina plaukt “PuMPuRS”

Naujenes pamatskolā jau divus gadus īsteno projektu “PuMPuRS”– atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 2020./2021.m.g. I semestrī projektā mūsu skolas 5 pedagogi sniedza individuālās konsultācijas pieciem 7.-9.klašu skolēniem.

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam, balstoties uz skolēna vajadzībām, semestra sākumā tika izveidots individuālais atbalsta plāns (LAP). Plānā tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie atbalsta pasākumi šo risku mazināšanai. Skolēni saņem individuālas konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā un vēsturē. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedza skolēniem atbalstu gan mācību priekšmeta apguvē, gan mājas darbu izpildē. Gandrīz visiem skolēniem risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir grūtības mācību satura apguvē dažādu iemeslu dēļ.

Neskatoties uz ārkārtējās situācijas tiek izmantoti elektroniskie saziņas rīki: mykoob, mobilā aplikācija WhatsApp, e-pasts, Zoom, u.c. Konsultāciju plāna nodrošināšanai tika izmantotas mācību grāmatas, darba burtnīcas, uzdevumi.lv, soma.lv, YouTube, liveworksheets.com, classroom.google.com

Mūsu skolas skolēni, kas iesaistījušies projektā, atzīmē, ka darbošanās individuālajās konsultācijās palīdz apgūt iepriekš iekavēto, mācību stundās nesaprasto vielu, uzlabot mācību rezultātus, dod iespēju pamatīgi un apzināti gatavoties pārbaudes darbiem, pēc tam izanalizēt pieļautās kļūdas. Bieži lielākos šķēršļus veiksmīgai jaunās mācību vielas apguvei liek audzēkņa zemais pašvērtējums. Turklāt sniegtais/saņemtais atbalsts paaugstina skolēnu motivāciju mācīties un sasniegt noteiktus mācību rezultātus, rosina interesi par mācību priekšmetiem, paaugstinājusies mācību motivācija un atbildība par sava mācību darba rezultātiem.

Savukārt skolotāji uzskata, ka tā ir iespēja individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams. Skolotājiem ir iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā skolēniem.

Gan skolotāju, gan vecāku un skolēnu atsauksmes par projektu ir pozitīvas, jo ar projekta atbalstu var sniegt palīdzību mūsu audzēkņiem ne tikai mācībās un mācīšanās prasmju uzlabošanā, bet arī dot psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Jāatzīmē, ka, izvērtējot skolēnu sasniegumus, redzam, ka mācību sasniegumi ir būtiski uzlabojušies tieši skolēniem ar zemiem mācību sasniegumiem, kļūst labāka saskarsme ar pedagogiem un klases biedriem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *