No Teičiem uz Krustkalniem

28.05. Randenes pamatskolnieki, realizējot Valsts izglītības satura centra projektu (Nr.8.3.2.2/16/I/001) “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, devās uz Teiču un Krustkalnu rezervātu.

Zināms, ka Teiču dabas rezervāts dibināts 1982. gadā kā nozīmīga vieta purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem putniem. Šeit ir lielākā dzērvju pirsmigrācijas koncentrēšanās vieta (200-1500 putnu) un viena no lielākajām migrējošo zosu (2000-8000) atpūtas vietām. Teiču dabas rezervāta plašumos, it īpaši mitrajos mežos, mīt daudzi dzīvnieki. Konstatētas 47 Latvijas faunai raksturīgas zīdītājdzīvnieku sugas. Mācību ekskursijas dalībnieki nevienu sugas pārstāvji nesatika, bet varēja vērot viņu atstātās daudzās pēdas.

Skolēniem bija iespēja uzkāpt 27 metrus augstā skatu tornī, un no putna lidojuma aplūkot Teiču dabas rezervātu. Tāpat viņi apmeklēja 2 ekspozīcijas, kas vēstīja par rezervāta teritoriju un aizsargājamiem dzīvniekiem, augiem tā teritorijā.

Toties Krustkalnu dabas rezervātā (dib. 1977.g.) randenieši izgāja dabas taku, kā arī padzērās vienā no daudzajiem rezervāta avotiņiem. To te ir ļoti daudz. Ūdens ir tīrs, karbonātiem bagāts.

Ekskursanti piedzīvoja arī ko neparastu. Savā ceļā redzēja savvaļas anemoņu pļavu. Savvaļas anemone ir daudzgadīgs, neliels gundegu dzimtas lakstaugs, vislielākais no Latvijā sastopamajiem vizbuļiem. Sastopams ļoti reti, tāpēc ir iekļauts gan Latvijas, gan Baltijas reģiona Sarkanajā grāmatā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.