Nodarbība Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

9. decembrī Špoģu vidusskolas 11.a klases skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros bija iespēja veidot digitāla muzeja apmeklējuma pieredzi. Nodarbībā “No-zīmes Vai klasiskā māksla vēl ir aktuāla?” skolēni iepazinās ar mākslinieku Kristianu Brekti un viņa skatījumu uz laikmetīgo un klasisko mākslu. Interesanti bija uzzināt, kādus mākslas darbus izvēlas muzeja krājumam un kādas ir šī brīža aktualitātes laikmetīgajā mākslā.

Nodarbības norises gaitā virtuāli tika iepazīts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, pieredzējušu kuratoru vadībā izstaigātas galerijas un apskatīti mākslas darbi.

Saistoša bija interaktīva līdzdarbošanās gan individuāli, gan grupās. Skolēni izteica savu viedokli gan par laikmetīgajā mākslā aktuālām tēmām, gan savu aktualitāti zaudējušām norisēm. Vienojoties par tēmu, kas uzrunā un interesē, klase veica kopīgu pētniecisku darbu, ieskatījās mākslas vēstures attīstības laika līnijā, atlasīja izvēlētajai tēmai atbilstošus mākslas darbus.

Skolēni raksturoja un vērtēja, kā kultūras izpausmēs un 20. un 21. gs. vizuālās mākslas darbos, arī laikmetīgajā mākslā un Latvijas kultūrvidē, izmantotie vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļi atklāj dažādas idejas un sabiedrības vērtības. Piedāvātās aktivitātes rosināja paust savu personisko attieksmi par sabiedrībai nozīmīgām vērtībām.

Skolēniem tika dota iespēja iepazīties ar mākslas darbiem un ieskatīties tajos dziļāk, uztvert apslēpto domu. Sadarbība, atvērtība, rosinoša informācija iedvesmoja radīt kaut ko savu, paust savas domas un jūtas.

Digitālā muzeja piedāvātās nodarbību tēmas un pārdomātie uzdevumi savijas ar kompetencēs balstīto mācību saturu priekšmetā kultūra un māksla, palīdz veicināt skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes un kritisko domāšanu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *