Noslēgušies 8 novada izglītības iestāžu renovācijas projekti

Špoģu vidusskolas ēka

Noslēdzies Daugavpils novada domes ERAF projekts „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007/020). 22.aprīlī ekspluatācijā tika nodota renovētā Špoģu vidusskola, kura ir noslēdzošā 8 izglītības iestāde šajā projektā.

Projekts īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.2.1. aktivitātes “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu energoefektivitāti.Projekta īstenošanas termiņš no 2013.gada 30.augusta līdz 2015.gada 1.jūnijam (gala termiņš).

Projekta ietvaros ir veiktas šādas galvenās aktivitātes:
1.Daugavpils novada izglītības iestāžu infrastruktūras rekonstrukcija. Projekta ietvaros rekonstruētas/renovētas 8 izglītības iestādes: Biķernieku pamatskola; Kalupes pamatskola; Medumu pamatskola; Lāču pamatskola; Salienas vidusskola; Vaboles vidusskolas sākumskola; Zemgales vidusskola; Špoģu vidusskola.
Ir veikti būvniecības darbi, kuru ietvaros skolās ir atjaunotas, uzlabotas un modernizētas inženierkomunikācijas (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure un ventilācija, elektroapgāde, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija), izremontēti mācību kabineti, koridori, sanitārie mezgli. Daudzās skolās veikti fasāžu un jumtu siltināšanas būvdarbi, logu un durvju nomaiņa, kas nākotnē būtiski uzlabos skolu energoefektivitāti. Skolu nosiltinātās fasādes ir ieguvušas jaunas un modernas nokrāsas.

2. Teritoriju labiekārtošana. Projekta ietvaros ir labiekārtota skolu apkārtējā vide, kura nodrošina ne tikai estētisko baudījumu, bet arī veido drošu vidi skolēniem. Vairākās skolās, t.i. Vaboles vidusskolas sākumskolā, Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un Špoģu vidusskolā veikti dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi – bruģakmens seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana , žogu izbūve un citi teritorijas labiekārtošanas darbi.

3. Stacionāro iekārtu un stacionārā aprīkojuma iegāde. Stacionārās iekārtas un aprīkojums iegādās izremontētājiem virtuves blokiem Špoģu vidusskolā, Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā, Biķernieku pamatskolā un Zemgales vidusskolā. Projekta ietvaros skolu virtuves aprīkotas ar jaunām un modernām stacionārām virtuves iekārtām (elektriskās cepeškrāsnis, kartupeļu mizotāji, dārzeņu griezēji, varāmie katli, mikseri, gaļas maļamās mašīnas, ledusskapji u.c.), kas būtiski uzlabos personāla darba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti.

Lāču pamatskolas sporta zāle aprīkota ar jaunām stacionārām sporta iekārtām.

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība, kas nodrošināja kvalitatīvu un normām atbilstošu būvdarbu izpildi atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem.

Daugavpils novada dome pateicas visiem projektā iesaistītajiem speciālistiem, tehnisko projektu autoriem, būvuzraugiem, būvuzņēmējiem un it īpaši projektā iesaistīto skolu administratīvajam un tehniskajam peronālam, skolēnu vecākiem un bērniem par līdzdalību, sapratni un atbalstu projekta realizēšanas laikā, jo projekta ieviešana sakrita vienlaicīgi ar mācību procesu, kas īslaicīgi radīja zināmas neērtības.

Projekta ietvaros veiktie ilgtermiņa ieguldījumi būtiski uzlabos izglītības iestāžu infrastruktūru Daugavpils novada teritorijā, paaugstinās skolu fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti.

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja,
projekta vadītāja
Vita Rūtiņa 65476831

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *