Notiks semināri „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”

2014. gada augustā, septembrī un oktobrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Euroguidance programmas ietvaros Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Daugavpilī rīko mācību seminārus „Karjeras kompass – dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem”.

Semināru mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģijas un karjeras atbalsta teorijām, kas ir “Karjeras kompass” metodikas pamatā, kā arī praktiskiem ieteikumiem tās izmantošanai individuālās un grupu jauniešu karjeras konsultācijās.

„Karjeras kompass” metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands, ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām.

Karjeras konsultanti savā darbā mēdz izmantot dažādas pieejas un metodikas. Kā galvenā un efektīvākā metode visbiežāk tiek izvēlēta karjeras intervija un konsultēšana. Tomēr ne visiem klientiem izdodas vienlīdz veiksmīgi atbildēt uz karjeras jautājumiem pārrunu laikā, kā rezultātā arī konsultantam ir grūti sarunai piešķirt turpmāku virzību un jēgu.

Metodiskais līdzeklis „Karjeras kompass” ir izveidots, balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā. „Karjeras kompasā” būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši Marinkas Kaupersas (Marinka Kuipers, Hāgas Lietišķo zinātņu universitātes „Profesionālās izglītības pedagoģijas” lektore, Nīderlandes karjeras kompetenču vadošā pētniece) nosauktajām karjeras kompetencēm.

Seminārs „Karjeras kompass” dialoga metode fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem

2014.gada 30.oktobrī plkst. 10.00 – 17.00
Daugavpilī (semināra vieta tiks precizēta)

Mērķa grupa: vispārizglītojošo un profesionālo skolu karjeras konsultanti.

Semināra mērķis: Semināra mērķis ir iepazīstināt ar psiholoģijas un karjeras atbalsta teorijām, kas ir „Karjeras kompass” metodikas pamatā, un praktiskiem ieteikumiem tās izmantošanai individuālās un grupu jauniešu karjeras konsultācijās.

Programmas apjoms: 6 stundas, semināra noslēgumā dalībnieki saņem apliecību.

Lektore: Agita Šmitiņa, Dr. Sc.admin., Mg.Psych

PROGRAMMAS PROJEKTS
10.00 – 10.30 Iepazīšanās ar dalībniekiem. Metodikas „Karjeras kompass” izmantošana karjeras konsultantu darbā izglītības iestādēs
10.30 – 11.00 Karjeras attīstība un aktuālie problēmjautājumi pusaudžu un jauniešu vecumposmā
11.00 – 11.40 Metodikas „Karjeras kompass” teorētiskā bāze: karjeras kompetenču teorijas
11.40 – 12.10 Kafijas pauze
12.10 – 13.00 Karjeras konsultantu profesionālo prasmju un kompetenču pilnveidošana: sarunas vadīšana, jautājumu uzdošana, mērķu uzstādīšana, aktīvā klausīšanās
13.00 – 14.30 Metodikas „Karjeras kompass” izmantošana darbā ar individuāliem klientiem- praktiskie vingrinājumi un uzdevumi
14.30 – 15.00 Kafijas pauze
15.00 – 16.30 Metodikas „Karjeras kompass” izmantošana darbā ar jauniešu grupām- praktiskie vingrinājumi un uzdevumi
16.30 – 17.00 Semināra noslēgums: ieguvumu apkopošana

Pieteikšanās pie Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pedagoga – karjeras konsultantes Santas Čeirānes (santa.ceirane@daugavpils.lv; tālr. 65407437)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *