Paldies!

2019./2020. mācību gads bija īpašs attālinātās saziņas un komunicēšanas laiks, tāpēc Daugavpils novada Izglītības pārvaldes mājas lapā bija iespēja pateikt virtuālu paldies. Šo iespēju varēja izmantot ikviens skolotājs, vecāks, izglītojamais.
Lai sirsnīgs, skaists un veselīgs šī mācību gada noslēgums!

Lapas: 1 2 3 4 5 

Paldies, Mūsu dārgā Lāču pamatskola!
Varbūt var aizmirst mīlestību pirmo,
Bet skolu pirmo aizmirst nespēšu nekad.” (R. Urtāne)

Deviņus gadus atpakaļ mēs atvedām savus nobijušos un apjukušos bērnus pie tevis, un šodien, es vēlos visu Lāču pamatskolas 9. klases skolēnu un viņu vecāku vārdā pateikt paldies...
Gribu pateikt lielu paldies visiem skolas skolotājiem, kuri visus šos deviņus gadus ir bijuši kopā ar mūsu bērniem, mācīja viņus un veda pa zināšanu ceļu lokiem, palīdzēja pārvarēt grūtības, nebija vienaldzīgi, vienmēr atsaucīgi un pretīm nākoši.
Paldies skolas direktoram Andrim Meškovskim, kurš ir vienmēr atbalstījis un rūpējies par mūsu bērniem, ar savu piemēru mācījis nekad nepadoties.
Paldies arī skolas ēdnīcas darbiniecēm, tehniskajam personālam un mīļajai bibliotekārei, bez kuriem skolas ikdiena nebūtu iespējama!
Daudz veselības Jums, izturības, spēka un veiksmes. Skolai novēlam attīstīties un ilgu darba mūžu.
9. klases audzēkņu un vecāku vārdā Anna Pimenova
Paldies, Naujenes pamatskolas 4.klases skolēniem, vecākiem, vecvecākiem un skolas kolektīvam!
Paldies par jūsu darbu, sapratni ,iejūtību, neatlaidību, atbalstu, iedrošināšanu, tuvojoties zinību kalna virsotnēm! Lai vasarā ir daudz skaistu mirkļu un notikumu, kas atjauno un sagatavo nākamajam darba cēlienam! Lai veselība, sirdsmiers un ģimeniskais siltums ir jūsu sabiedrotie!
4.klases audzinātāja Ingrīda Bleidele
Paldies, 7. klases skolēniem, vecākiem, skolotājiem!
Vēlos pateikt sirsnīgu PALDIES saviem kolēģiem, kuri šajā neparastajā laikā strādāja ar manu audzināmo klasi. Šis laiks mūs padarīja par vēl saliedētāku, draudzīgāku komandu, kura strādā bērnu labā. Saviem bērniem es pateicos par to, ka viņi, neskatoties uz grūtībām, pildīja uzdotus darbus un gandrīz vienmēr savlaicīgi tos nosūtīja skolotājiem. Saviem vislabākajiem, vissaprotošākajiem vecākiem es izsaku milzīgu PALDIES par savu bērnu atbalstu, citreiz pamudināšanu, citreiz pat piespiešanu strādāt. Es ik mirkli jutu vecāku atbalstu. Sākumā mums visiem bija grūti, bet mēs to paveicām! Mums viss izdevās! KOPĀ MUMS VIENMĒR VISS IZDOSIES! Paldies!
7. klases audzinātāja Skaidrīte Kardele
Paldies, Naujenes pamatskolai.
Paldies klases audzinātājai Ligitai Kursišai par atbalstu, paldies par sapratni, atsaucību, paldies par dotām zināšanām.Paldies, ka Naujenes pamatskolā strādā zinoši, prasmīgi skolotāji, kas spēj ieinteresēt un sagatavot skolēnus dažādiem konkursiem, olimpiādēm,skatēm.
Paldies direktoram Pāvelam Brovkinam, par to, ka viņš vienmēr tic savos skolēnos un atbalsta mūs.Paldies par atbalstu un rūpēm!
Paldies mūsu pavārītēm kuras vienmēr gardi gatavo mums pusdienas, un nekad neatteica palīdzēt!
Paldies mūsu apkopējām,kuras gādā, lai skola būtu tīra un skaista.Kā arī Paldies mūsu sētniecei, kura rūpējas,lai mūsu skolas apkārtne būtu sakopta un tīra!
Paldies mūsu skolas medmāsiņai,kura sniedz mums pirmo neatliekāmo palīdzību!
Paldies, skolas kolektīvam par pozitīvismu un pacietību!!!
Santa Bule
Paldies, Zemgales vidusskolas pedagogiem!
Спасибо Вам, за Ваш труд. Спасибо за Ваш профессионализм, уникальный подход к каждому ребенку, Ваше безграничное терпение и ответственность. Желаем Вам здоровья, удачи и благополучия!
Nadežda Vaļuka
Paldies, DAUGAVPILS NOVADA DOMEI
PALDIES par atbalstu attalinātām mācību procesam!
Darina un Natālija Lapkovskas
Paldies, Silenes pamatskolas kolektīvam!!!
PALDIES Mūsu skolas direktorei Tatjanai Klopovai par mācību procesa organizāciju gan klātienes apmācībā, gan attālināti. PALDIES tehniskam personālam, ēdnīcas darbiniecem un, protams, MILZīGS PALDIES skolotājiem par Jūsu profesionalitāti, sirsnību, atsaucību un pacietību.
PALDIES mūsu klases audzinātājai Tatjanai Domuļevai par to ka viņa ir tāda, kāda viņa ir - atsaucīga,laipna, labsirdīga, profesionālā.
Darina un Natālija Lapkovskas (2. klase)
Paldies, PALDIES! Zemgales vidusskolas pedagogiem, skolēniem, vecākiem!
PALDIES! Par darbu,sadarbību, sapratni un sadarbību!!!
Jadviga Bobkova
Paldies, Olitai Ragelei,Nadeždai Smertjevai
Paldies Jūms par jaunas zināšanas un par pozitīvismu!
Karīna
Paldies, Allai Starovoitovai,Allai Saveļjevai,Žannai Špakai
Paldies Jūms par zināšanām un uzmanību!
Karīna
Lapas: 1 2 3 4 5