- Daugavpils novada domes Izglītības pārvalde - https://edu.daugavpilsnovads.lv -

Pamatskolas

Biķernieku pamatskola
Direktors: Aleksejs Mackevičs
Skolas iela 1, Biķernieki,
Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV-5440
Telefons: +371 65822944
skola@bikerniekupag.lv
Birznieku pamatskola Likvidēta
Kalupes pamatskola
Direktors: Irēna Mukāne
Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts,
Daugavpils novads, LV-5450
Telefons: +371 26436333
skola@kalupe.lv
Laucesas pamatskola
Direktors: Valentīna Vavžiņaka
Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pagasts,
Daugavpils novads, LV-5461
Telefons: +371 65476872
skola@laucese.lv
Lāču pamatskola
Direktors: Andris Meškovskis
Muzeja iela 2, Lociku c.,
Naujenes pagasta, Daugavpils novads, LV-5458
Telefons: +371 65474565
skola@naujene.lv
Medumu pamatskola
Direktors: Vita Skvorcova
Alejas iela 20, Medumi,
Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460
Telefons: +371 65471555
skola@medumi.lv
Naujenes pamatskola
Direktors: Pāvels Brovkins
Stacijas ielā 8, Naujenes ciems,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads,
Telefons: +371 65476858
pamatskola@naujene.lv
Randenes pamatskola
Direktors: Lidija Peipiņa
Vārpas iela 2, Randene,
Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
Telefons: +371 65474942
skola@kalkuni.lv
Silenes pamatskola
Direktors: Tatjana Klopova
Skolas iela 19, Silene,
Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470
Telefons: +371 65439368
silenes.skola@skrudaliena.lv
Skrudalienas pamatskola Likvidēta
Tabores pamatskola Likvidēta
Medumu speciālā pamatskola
Direktors: Ēriks Lukmans
Ilgas iela 15, Medumi,
Daugavpils novads, LV-5460
Telefons: +371 65471574
specskola@medumi.lv

Atjaunināts