Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 2014./2015. mācību gadā

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) informē, ka ir stājušies spēkā 2014.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi). Saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu pašvaldības atbildīgās institūcijas izglītības jomā līdz 2014.gada 30.septembrim ministrijā iesniedz informāciju par kvalitātes pakāpju pretendentiem kārtējā mācību gadā. Iesniegtā informācija tiks izmantota statistiskas informācijas apkopošanai, kā arī budžeta plānošanai nākamajam mācību gadam.

Vienlaikus vēršam uzmanību uz noteikumos iekļautajām PPDKN procesa izmaiņām:
1) pedagogam ir tiesības iesaistīties PPDKN procesā, ja konkrētajā izglītības iestādē viņam ir tarificētas ne mazāk kā septiņas kontaktstundas (mācību stundas vai klases audzināšanas stundas, vai pulciņa nodarbības);
2) līdzšinējo četru mācību stundu/nodarbību vietā izglītības iestādes administrācija/novērtēšanas komisija vēro sešas pretendenta mācību stundas/nodarbības. Turklāt četras no sešām mācību stundām/nodarbībām var tikt vērotas visa novērtēšanas perioda laikā, ne tikai konkrētā mācību gada ietvaros;
3) dokumentālie apliecinājumi par pedagoga lektora/ mentora/ prakses vadītāja/ multiplikatora darbību ir derīgi atbilstoši kvalitātes pakāpei noteiktajam novērtēšanas perioda ilgumam. Tā, piemēram, pretendējot uz 5.kvalitātes pakāpi, speķa ir dokumentālie apliecinājumi, kas izdoti sākot ar 2009./2010.mācību gadu.

Norādām, ka atbilstoši noteikumiem 2014./2015.mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā (turpmāk – PPDKN) iesaistās tie pedagogi, kuriem līdz šim nav iegūta neviena no kvalitātes pakāpēm. Informāciju par katra pedagoga iegūto kvalitātes pakāpi ir iespējams pārbaudīt Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Darām zināmu, ka PPDKN procesa materiāli (noteikumu pielikumi atbilstoši PPDKN mērķgrupām) būs pieejami ministrijas mājasiapā no 2014.gada 1. oktobra.

Saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu pašvaldības atbildīgajai institūcijai izglītības jomā(IP) līdz 2014.gada 16.septembrim skolas iesniedz pedagogu sarakstu, kuri pieteikušies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *