Pateicības diena Naujenes pamatskolā

Maijs ir ne tikai rotaļīgais lapu un ligzdošanas mēnesis, bet arī ziedu, smaržu un satrauktu siržu laiks. Tas ir laiks, kas pārbauda mūsu skolēnu un skolotāju veikumu 9 mēnešu laikā.  Naujenes pamatskolā par šādu atskaites punktu kļuvuši Pateicības dienas svētki. 29. maijā Naujenes pamatskolā izskanēja svētki labajiem darbiem, zināšanām, uzcītībai, neatlaidībai, protams, arī dabas dotajam talantam. Pateicības diena ir svētki arī mūsu skolēnu vecākiem, viņu padarītajam darbam, ikdienas rūpēm un bērnu audzināšanai.

Pateicības dienā teicām paldies mūsu skolēniem, par viņu augstajiem vērtējumiem ikdienas mācību darbā, paldies vecākiem par viņu ieguldīto darbu bērnu audzināšanā un izglītošanā, un paldies arī skolotājiem, kas saspringtajā ikdienas darbā bija gudrs atbalsts un labs palīgs mūsu skolēniem, lai sasniegtu ne tikai augstus vērtējumus ikdienas mācībās, bet arī mācību olimpiādēs un Zinātniski pētnieciskajos darbos, konkursos, skatēs.

Šajos svētkos vislielāko paldies teicām mūsu skolēniem, kas ir ne vien Naujenes pamatskolas, bet arī mūsu novada mēroga lepnums. Naujenes pamatskola šogad var lepoties ar piecām godalgotām vietām novada mērogā, kuras ieguva 8. klases skolnieks Arnis Lociks (2. vieta angļu val. olimpiādē, 3. vieta ģeogrāfijas olimpiādē, Atzinība latviešu valodas olimpiādē – izvirzīts dalībai valsts līmenī), 7. klases skolnieks Raivis Vaikuls (2. vieta informātikas olimpiādē), 9. klases skolnieks Māris Grigorjevs (3. vieta vēstures olimpiādē – izvirzīts dalībai valsts līmenī), 7. klases skolniece Baiba Svoka (2. vieta mūzikas olimpiādē). Daugavpils novada zinātniski pētniecisko darbu skatē angļu valodā 9. klases skolniece Viktorija Prohovska ieguva 2.vietu, bet zinātniski pētniecisko darbu skatē fizikā ar darbu „3D” 9. klases skolniece Samanta Vaikule izcīnīja 3. vietu. Arī sākumskolas skolēni ir novērtēti novada mērogā. 3. klases skolēns Mārtiņš Vaikuls Daugavpils novada sākumskolas 3. klases skolēnu pašsacerēto radošo darbu konkurss „Mana māja”  ieguva 2. vietu.

Pateicības dienas laikā tika godināti arī skolēni, kas ar aktīvu darbību ārpus mācībām brīvajā laikā ir sasnieguši augstus rezultātus sportā, mūzikā un vizuālajā mākslā. Krāšņi vasaras ziedi, Pateicības raksts un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli neskaitāmas reizes. Tas ir ļoti labs rezultāts, kas parāda, ka Naujenes pamatskolā strādā gudri un prasmīgi skolotāji, kas spēj sagatavot skolēnus nopietniem konkursiem, olimpiādēm, skatēm, sacensībām tā, lai mājup dotos ar uzvaru.
Pasākuma laikā tika nosaukts arī Naujenes pamatskolas 2013./2014.m.g. „Gada skolēns”. Par to tika atzīts 8. klases skolnieks Arnis Lociks, kurš aizsāka skaistu tradīciju – ābeles iestādīšana pie skolas. Lai, paskatoties uz to, katrs atceras, ka, ja kaut ko vēlies, vajag darīt.

Un, tikai iestādot stādu, iespējams, nonāksim arī līdz ziedošai ābelei.

Par jauko noskaņojumu visa pasākuma gaitā rūpējās skolas jaunie mākslinieki.

Pateicības dienas svētki raisa mūsos atziņu – ja bērns labi mācās, dzied, dejo, zīmē vai dara citas skaistas lietas, viņš nekad neizaugs par sliktu cilvēku, tam viņam vienkārši neatliks laika.

Mēs, skolotāji, priecājamies par mūsu talantīgo, aktīvo, neatlaidīgo, drošo audzēkņu panākumiem, kas savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta turnīros.
Visi mūsu labie darbi dzīvo tepat Naujenes pamatskola, un paveicām mēs tos visi kopā. Lai silts, vasarīgs un sirsnīgs sveiciens SAVĒJIEM – visiem Naujenes pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem, visiem mūsu skolotājiem. Paldies par darbu! Uz tikšanos 1. septembrī!

Ar skolēnu sasniegumiem ir iespējams iepazīties pielikumā „Sasniegumi”.

Sasniegumi (.pdf)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *