Pateicības diena Naujenes pamatskolā

Katrā no mums dzīvo Sprīdītis mazs,
Iznācis no senas pasakas
Katram gribas lielu laimi gūt,
Gribas drošam, lielam, gudram, stipram būt.

Atkal ir klāt tik ļoti gaidītais vasaras brīvlaiks! Pēc labi padarīta darba skolas panākumu koka zari pārpildīti ar skolēnu nopelnītajiem diplomiem, pateicībām un atzinībām. Tā tas ir, jo skolās ražas vākšanas laiks ir pavasarī, kad tiek izvērtēti mācību gada labie darbi, noskaidroti gudrākie, drošākie, stiprākie, tie, kas skandināja mūsu skolas vārdu novadā un valstī. Ikviens no mums ir centies skolas godu aizstāvēt tajā jomā, kurā bijis spējīgs konkurēt ar citiem novada un valsts skolēniem.

Tieši maija beigas, kad mācību gads tuvojas noslēgumam, ir pats labākais laiks, kad iespējams atskatīties un izvērtēt, ko izglītības iestādes audzēkņi un darbinieki paveikuši aizvadīto 9 mēnešu laikā. Naujenes pamatskolā par šādu atskaites punktu izvēlēts pasākums, kas nodēvēts par Pateicības dienu. Mācību gada noslēguma pasākuma mērķis ir virzīt skolēnus uz jauniem mācību sasniegumiem un saprast, ka būt gudram ir stilīgi!

Pateicības dienā, 29. maijā, mūsu skolā tika godināti tie skolēni, kas šī mācību gada laikā piedalījušies novada mācību priekšmetu olimpiādēs un guvuši godalgotas vietas, kā arī visi tie, kas visa mācību gada laikā mācījušies tikai labi un teicami. Tika izteiktas arī pateicības skolotājiem par ikdienas mācību darbu un skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm, klašu audzinātājiem, skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā.

Šajos svētkos vislielāko paldies teicām mūsu skolēniem, kas ir ne vien Naujenes pamatskolas, bet arī mūsu novada mēroga lepnums. Naujenes pamatskola šogad var lepoties ar septiņām godalgotām vietām novada mērogā, kuras ieguva 9. klases skolnieks Arnis Lociks (2. vieta vēstures olimpiādē – izvirzīts dalībai valsts līmenī, Atzinība novadā latviešu valodas olimpiādē – izvirzīts dalībai valsts līmenī), 8. klases skolniece Alīna Lazuko (1. vieta krievu val. (svešvaloda) olimpiādē novadā), 8. klases skolniece Baiba Svoka (2. vieta krievu val.  (Atzinība novadā latviešu valodas olimpiādē), (svešvaloda) olimpiādē novadā), 8. klases skolniece Vita Kuzmicka (Atzinība novadā latviešu valodas olimpiādē), 9. klases skolniece Viktorija Biriņa (Atzinība novadā bioloģijas olimpiādē), 5. klases skolnieks Romans Atrahimovičs (Atzinība novadā matemātikas olimpiādē). Daugavpils novada zinātniski pētniecisko darbu skatē angļu valodā 9. klases skolniece Marianna Stalidzāne ieguva 3.vietu, bet zinātniski pētniecisko darbu skatē dabaszinībās par darbu „Papīrs” 6. klases skolnieks Dāviss Daniels Kursišs ieguva Atzinību.

Pateicības dienas laikā tika godināti arī skolēni, kas ar aktīvu darbību ārpus mācībām brīvajā laikā ir sasnieguši augstus rezultātus sportā, mūzikā un vizuālajā mākslā. Krāšņi pavasara un vasaras ziedi, Pateicības raksts un mīļi apsveikuma vārdi pildīja skolas zāli neskaitāmas reizes. Tas ir ļoti labs rezultāts, kas parāda, ka Naujenes pamatskolā strādā gudri un prasmīgi skolotāji, kas spēj sagatavot skolēnus nopietniem konkursiem, olimpiādēm, skatēm, sacensībām tā, lai mājup dotos ar uzvaru. Esam priecīgi par gala rezultātu, jo kopvērtējumā starp Daugavpils pamatskolām mūsu skola ieguva 3.vietu par sasniegumiem olimpiādēs un pētnieciskajos darbos!

Visaugstākā skolas nominācija ir „Gada skolēns”, šai nominācijai tiek izvirzīts skolēns, kuram ir augstas sekmes mācībās, panākumi olimpiādēs, kurš ir talantīgs, aktīvs un daudzpusīgs. Par Naujenes pamatskolas „Gada skolēnu” 2014./2015.m.g. tika atzīta 8. klases skolniece Alīna Lazuko, kura turpināja pagājušā mācību gadā aizsākto tradīciju – ābeles iestādīšana pie skolas. Ābelīti šīs skaistās tradīcijas turpināšanai uzdāvināja 12. Saeimas deputāte, Zemnieku saimniecības „Ziediņi” īpašniece Janīna Kursīte, bet iestādīt to Alīnai palīdzēja pagājušā mācību gada „Gada skolēns” A.Lociks.

Par jauko noskaņojumu visa pasākuma gaitā rūpējās skolas jaunie mākslinieki.

Zināmā mērā visi mācību gads ir līdzīgi, jo tiem ir savs ierastais ritms. Taču katrs mācību gads mūsu atmiņā paliek ar kaut ko īpašu – cilvēkiem, notikumiem, sasniegumiem, jaunu ideju un ieceru īstenošanos, dažreiz arī ar grūtībām un problēmām, kuras piedzīvotas un pārvarētas.

Šis mācību gads Naujenes pamatskolas vēsturē ieies arī kā dziesmu svētku gads, jo skolas 5.-9. klašu koris (sk.L.Koroļkova) – pārstāvēs skolu un Daugavpils novadu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Mēs patiesi priecājamies par mūsu talantīgo, aktīvo, neatlaidīgo, drošo audzēkņu panākumiem, kas savu talantu, zināšanas un vēlmi darboties prata atklāt konkursos, skatēs, olimpiādēs un sporta turnīros. Ir taču lieliski, ja cilvēks zina, ko vēlas, nosprauž sev mērķus un uz tiem arī tiecas. Tomēr nereti sasniegtais kaut kā pamanās izslīdēt no rokām. Reizēm tiešām nav lemts, bet vai nav tā, ka mēs bieži aizmirstam pateikties par sasniegto, par cilvēkiem mums apkārt, par labajām lietām, kas ar mums notiek? Pateicībai pat nav vienmēr jābūt skaļai un atklātai. Reizēm pietiek ar domu…

Nebaidīsimies pateikt paldies! Pateicības nekad nav par daudz, un atzinība vienmēr iedvesmo. Neaizmirsīsim labos darbus un izpalīdzīgus cilvēkus! Mums skolā ir stiprs pamats, uz ko balstīties, un te mācās daudz zinošu un aktīvu skolēnu. Atcerēsimies, ka visi mūsu labie darbi nekur nepazūd, bet gan dzīvo tepat mūsu skolā. Atcerēsimies, ka paveicām mēs tos visi kopā.  Lai silta, saulaina un gaiša vasara visai draudzīgajai Naujenes pamatskolas saimei! Paldies par darbu, atbalstu! Uz tikšanos 1. septembrī!

Ar skolēnu sasniegumiem ir iespējams iepazīties pielikumā „Sasniegumi”.

Foto galerija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *