Pirmsskolas iestādes

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Direktors: Anna Vaidere
Alejas iela 2, Naujenes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5413
Telefons: +371 65450176
rukitis@naujene.lv
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”
Direktors: Iveta Guģe
Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5463
Telefons: +371 20278400
pii_spriditis@nicgale.lv
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
Direktors: Inga Zviedrāne
Jēkabpils iela 10A, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447
Telefons: +371 65462175, mob.t +371 29430618
zvanins@ilukste.lv

Atjaunināts