Profesionālās ievirzes

Sporta skola
Direktors: Jānis Skrinda
Daugavpils iela 1A, Sventes pagasts,
Daugavpils novads, LV-5473
Telefons: +371 65471922
sporta.skola@dnd.lv

Malnavas koledžas Izglītības programmu īstenošanas vieta Višķi

Atjaunināts