Profesionālās ievirzes

Daugavpils novada Sporta skola
Direktora p. i.: Jana Hadakova
Daugavpils iela 1A, Sventes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5473
Telefons: +371 65471922
sporta.skola@dnd.lv
Ilūkstes novada Sporta skola
Direktors: Dzintars Pabērzs
Stadiona iela 1, Ilūkste,
Augšdaugavas novads, LV-5447
Telefons: +371 65462136
sporta.skola@ilukste.lv
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Direktors: Ērika Šaršune
p.n. Bebrene, Bebrenes pagasts,
Augšdaugavas novads
Telefons: +371 65444936
skola@bebrene.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums
Izglītības programmu īstenošanas vieta “Višķi”

Vadītāja: Anita Lāčauniece
Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5481
Telefons: +371 26585845, +371 65476051
viski@dbt.lv

Atjaunināts