Projekta “Apaļš kā pūpols” novembra aktivitātes izvērtējums

Gada tumšākais mēnesis novembris ir aizsteidzies, un projekta “Apaļš kā pūpols” aktivitāte ir izvērtēta. “O fonds” saka paldies par iesūtītajiem darbiņiem un skolēnu paveikto!

“Mums bija interesanti iepazīties ar jūsu pētījumiem, tāpēc ceram, ka komandām arī bija vismaz tikpat interesanti šajā pētījumā piedalīties. Esam apkopojuši rezultātus. Šomēnes mums palīgā nāca Valsts vides dienesta eksperti. Pirmo reizi Pūpolprojekta vēsturē trīs mēnešus pēc kārtas uzvar viena komanda – Vaboles vidusskola! Apsveicam uzvarētājus!”

Izvērtēšanu veica VVD RDC Licenču un reģistru daļas Projektu koordinators Andris Romans, konsultējoties ar VVD RDC Inspekcijas daļas Galveno inspektori Inesi Martinsoni un Vecākajiem inspektoriem Aiju Lazdāni un Kristapu Zēlavu.

“Zemgales vidusskola – skaidri nodefinēta pētījuma hipotēze, mērķi un uzdevumi. Identificēta pētījumu vide un priekšmets. Labi sagatavota informatīvā daļa par radona gāzi, tās izcelsmi, iekļūšanas ceļiem ēkā un ietekmi uz veselību. Izpētīts normatīvo aktu regulējums par limitiem mājsaimniecībās, taču nav precizēts par publiskajām ēkām, kas bija pētījuma objekts. Uztverami sagatavota informācija par pētījuma gaitu, pievienojot arī izvietojuma vizualizāciju. Iepazīstoties ar izsniegtajām mēriekārtām identificējuši papildus to funkcionalitāti – iespēju izmērīt mitruma līmeni un gaisa temperatūru.

Mērījumu noslēgumā pierādīja, ka izvirzītā hipotēze neapstiprinājās. Atzīstams ir novērojums par radona gāzes daudzuma pieaugumu atkarībā no diennakts laika, kā arī saistību ar paaugstinātu mitruma līmeni, kas var arī liecināt par sliktu telpu vēdināšanu. Nav izvirzīti secinājumi par mērījumu lietderību 2. un 3.stāva telpās.

Priekšlikumi izvirzīti objektīvi, kurus būtu nepieciešams virzīt skolas administrācijai. Papildus būtu nepieciešams veikt mērījumus dušas telpās un pārbaudīt to ventilācijas sistēmu efektivitāti.

Apsveicama iniciatīva par mērījuma rezultātu prezentēšanu citiem skolēniem un skolotājiem.

Spoģu vidusskola – labi sagatavota informatīvā daļa par radonu, tā sastopamību, izcelsmi, iekļūšanas ceļiem ēkā, ietekmi uz veselību un riska zonām Latvijā, kas papildināts ar ilustratīvo materiālu. Mērījumu analīzei sagatavots rezultātu apkopojums no visām telpām, kurās tika veikti mērījumi, pa 2 ēkas stāviem. Nav sniegta analīze par iespējamiem iemesliem un cēloņiem augstai vai zemai koncentrācijai, izvērtējot telpas vēdināšanas paradumus, atrašanās vietu un būvkonstrukcijas. Izvirzītie secinājumi atspoguļo skolēnu novērojumus, kā arī identificēta nepieciešamība izglītot sabiedrību par radona gāzi un tās ietekmi. Izvirzītie ieteikumi atbilst secinājumiem, taču papildus varētu sniegt priekšlikumus par sabiedrības izglītošanas veidiem.

Spoģu vidusskolas veikumā īpaši uzsverama ir izmantoto avotu apjoms, kas noteikti palīdzēja pašiem papildināt zināšanas un izglītot apkārtējos.

Mērījumu rezultāti nerada nepieciešamību papildus veikt mērījumus skolas telpās.

Vaboles vidusskola – skaidri definēti projekta uzdevumi. Īsi un uztveramā viedā sagatavota informācija par radona gāzi, tās avotiem, ieplūšanu iekštelpās, ietekmi uz veselību, normatīvo aktu regulējumu un preventīvajiem pasākumiem koncentrācijas samazināšanai. Atzinīgi vērtējams, ka papildus citām skolām ir izstrādāta aptaujas anketa un veikta arī sabiedrības aptauja par zināšanām par radona gāzi. Aptaujāts liels respondentu skaits, kā arī sagatavota aptaujas rezultātu analīze un datu vizualizācija.

Grūtāk uztverama informācija prezentācijā, jo ļoti liels informācijas apjoms vienā slaidā un trūkst vizualizācijas.

Secinājumi par mērījumu rezultātiem ir papildināti ar analīzi par ēkas būvkonstrukciju un pielietojumu. Izvērtējot normatīvo aktu regulējumā noteikto, adekvāti ir identificēts, ka adekvātu secinājumu izdarīšanai par radona gāzes koncentrāciju katrā telpā, ir nepieciešami mērījumi ilgstošā laika posmā.

Paaugstinātā koncentrācija pagrabtelpās var tikt papildus pētīta nākotnē ar VVD RDC atbalstu. Izsakām arī atzinību par izrādīto iniciatīvu un sniegtajiem sabiedrības viedokļa aptaujas rezultātiem.”

Ar publicēto rakstu var iepazīties:
https://ofonds.lv/novembris-radona-gaze/

Vaboles vidusskolas komanda pateicas “Latvijas Maizniekam” par garšīgajām balvām! Šoreiz skolēni nolēma savas iegūtās balvas dāvināt kādam draugam, kādam mīļam cilvēkam vai kādam labajam rūķim, kas vienmēr čakli un reizēm pavisam nemanāmi darbojas citu labā…

Decembra mēnesī cītīgi gatavosimies svētkiem un krāsim spēkus jaunajam uzdevumam, kas mūs sagaida janvārī. Lai visiem skaists svētku gaidīšanas laiks!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *