Projekta “Kopā būt!” noslēguma pasākums Birznieku pamatskolā

No 2015.gada 2.jūnija Birznieku pamatskola realizēja Daugavpils novada domes finasētu projektu “Kopā būt!” Projekta mērķis: pedagogiem, skolēniem un vecākiem, kopīgi sadarbojoties paaugstināt skolas prestižu, veidojot skolas pozitīvu tēlu un attīstot cieņpilnas un iecietīgas savstarpējās attiecības. Projekta ietvaros notika dažādu pasākumu cikli: „Kopā interesantāk”, „Gudrinieki un gudrinieces”, „Mēs lepojamies…”, „Mēs Latvijā”. Kopīgi sadarbojoties ar citu institūciju pārstāvjiem – Daugavpils māla mākslas centru, Novadpētniecības mūzeju, SC ”Laucesa”, Skolas parlamentu – skolēniem, vecākiem, pedagogiem tika organizēti dažāda veida kopīgie pasākumi, kas veicināja iecietīgo savstarpējo attiecību attīstību.

27. novembrī tika organizēts projekta noslēguma pasākums. Uz pasākumu tika uzaicināti projekta dalībnieki- Birznieku pamatskolas skolēni un vecāki. Projektā aktīvi piedalījās 16 vecāki. Skolēni uzstājās ar dziesmu un dzejoļiem par ģimeni, draudzību un vienotību. Pasākumu atklāja projekta vadītāja Tatjana Mihailova ar prezentāciju par projekta gaitu. Skolas direktors Pāvels Vageļs pastāstīja par projektu konkursu, par projekta “Kopā būt!” norisi un izteica pateicību vecākiem par piedalīšanos. Vecāki dalījās ar savu viedokli par projekta aktivitātēm. Aktīvākie vecāki, kuri piedalījās projektā no 2.jūnijā līdz 27.novembrim, saņēma apliecinājumus un nelielus suvenīrus. Pie salda galda projekta dalībnieki apsprieda projekta aktīvītātes, dalījas ar saviem iespaidiem par ekskursijām, pasākumiem un izteica vēlēšanos arī tūrpmāk labprāt piedalīties Birznieku pamatskolas projektos. Projekta dalībnieki pateicās Birznieku pamatskolai par iespēju piedalīties projektā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *