Projekta “Paspied roku kaimiņam” noslēguma pasākums

No 2019. gada septembra līdz decembrim Daugavpils apkaimē tika īstenots biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi projekts “Paspied roku kaimiņam”. Projekta ietvaros notika trīs meistarklases, kuras vadīja folkloras un deju jomu speciālisti: 24. –25. oktobrī Daugavpils novada Lāču pamatskolā deju meistarklasi vadīja horeogrāfs, folklorists, Latgales novada folkloras kopējs un popularizētājs Ilmārs Dreļs, 22. novembrī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” folkloras dziesmu meistarklasi vadīja etnomuzikoloģe Ilze Cepurniece, 29. novembrī Naujenes kultūras namā folkloras deju meistarklasi vadīja tradicionālās dejas pedagoģe, horeogrāfe Dace Circene. Kopumā meistarklasēs piedalījās teju 200 dalībnieki no Daugavpils novada Kalupes, Lāču, Medumu, Naujenes pamatskolas, Špoģu un Vaboles vidusskola, no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, no Daugavpils pilsētas Vienības pamatskolas un Latviešu Kultūras centra.

13. decembrī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” notika projekta noslēguma koncerts “Pasniedz roku kaimiņam”, kurā piedalījās 7 projektā iesaistītie kolektīvi: Lāču pamatskolas 1.-4. klašu un 5.-9. klašu deju kolektīvs (vad. Iveta Meškovska), Kalupes pamatskolas 3.-4.klašu deju kolektīvs (vad. Inese Sauša), Medumu pamatskolas 3.-6. klašu deju kolektīvs (vad. Olga Goršantova), Naujenes pamatskolas folkloras kopa “Rūžeņa” (vad. Inga Zeile), Vaboles vidusskolas 3.-5. klašu deju kolektīvs (vad. Ināra Podniece), Vienības pamatskolas un Latviešu Kultūras centra folkloras kopa “Dzīsmeite” (vad. Lūcija Vaivode). Koncerta laikā projekta dalībnieki rādīja viens otram, ko ir iemācījušies meistarklasēs un to, kā šīs zināšanas izmanto un izmantos ikdienas darbā. Koncertā skanēja gan sirsnīgas latgaliešu un latviešu tautasdziesmas, tika izdejotas enerģiskas un raitas rotaļdejas un folkloras dejas, kā arī projekta dalībnieki dalījās savos iespaidos par iegūto meistarklasēs, norādot, ka tās bija interesantas, saistošas, aizraujošas, sniedza daudz jaunu zināšanu, piemēram, kā gavilēt folkloras dziesmās, kā pareizi elpot, kā rotaļāties un kā šos rotaļu elementus izmantot deju apguvē, kā pareizi iesildīties un atsildīties u.t.t. Tāpat dalībnieki norādīja, ka meistarklašu laikā bija iespēja iepazīties ar citu skolu dejotājiem un dziedātājiem, vienoties kopīgās aktivitātēs un arī “pasniegt roku” cits citam. Dalībnieki norādīja arī to, ka labprāt vēl piedalītos šādās meistarklasēs, jo tās palīdz sevi pilnveidot.

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis pateicās par izrādīto lielo interesi un aktīvu iesaistīšanos projekta meistarklasēs, kā arī novēlēja iegūtās zināšanas un prasmes izmantot ikdienas darbā un pilnveidot tās.

Projekts tiek īstenots AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “ Atbalsts kultūras programmām reģionos” finansētā DNVOAC projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *