Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Noderīgas saites


Informācija