Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta darbību īstenošanas laiks: 01.01.2016 – 31.12.2022.
Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

2021./2022. mācību gadā Augšdaugavas novadā ESF projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros kā izmēģinājumskolas iesaistījušās Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Ilūkstes Raiņa vidusskola, Sventes vidusskola un Špoģu vidusskola. Projektā iesaistītajās izmēģinājumskolās strādās pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova.

Projekta koordinatore Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova.

Vairāk par projektu: https://www.viaa.gov.lv/lv/par-projektu

Individuālās karjeras konsultācijas Augšdaugavas novada skolās
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova aicina Bebrenes VP vidusskolas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Sventes vidusskolas, Špoģu vidusskolas 7. – 12. klašu skolēnus uz individuālajām karjeras konsultācijām.
Pieteikšanās pa tālruni: 26451730 vai e-pastā: repkova@inbox.lv

Noderīgas saites