Skola 2030

Jaunumi

Aktualitātes mācību saturā: Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Aktualitātes mācību saturā: Tehnoloģiju mācību joma

Aktualitātes mācību saturā: Latviešu valoda un literatūra