Projekts “Daugavpils novada jauniešu izpratnes veidošana par novada dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi”

No 01.05.2014. biedrība „Silenes stariņi”, Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda piešķirtā finansējuma ietvaros, uzsāks projekta „Daugavpils novada jauniešu izpratnes veidošana par novada dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi” īstenošanu. Projekta realizēšanai  piešķirtā dāvinājuma kopsumma ir EUR 2 000,00.

Viena no problēmām, ar kuru saskaramies ikdienā, ir mūsu jauniešu zemais informētības līmenis par Daugavpils novadā esošajām dabas aizsargājamajām teritorijām. Zemā informētības un izpratnes līmeņa dēļ  jaunieši nevērīgi izturas šādās dabas teritorijās, ne vienmēr izprotot savas darbības sekas un negatīvo ietekmi uz vidi.

Tāpēc projekta mērķis ir veicināt Daugavpils novada jauniešu izpratni par novada dabas aizsargājamajām teritorijām un vidi, rosināt jauniešos „videi draudzīgu” rīcību, attīstot „zaļo domāšanu”, kā arī sniegt iespēju apgūt jaunas prasmes un  iemaņas, sekmēt jauniešu sadarbību.

Projekta mērķis ir sasniedzams, jo Skrudalienas pagasta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Silene”, kurš ir pazīstams ar unikālo floru un faunu.

Lai veicinātu jauniešu izpratni par to, cik nozīmīgi ir saglabāt šīs dabas vērtības nākamajām paaudzēm, nepieciešams uzlabot materiāli- tehnisko bāzi, iegādāties jaunu pētniecības aprīkojumu.

Projekta realizēšanas laikā tiks iegādāts digitālais multimetrs ar termometru, kurš paredzēts gāzes un šķidruma temperatūras mērīšanai, datu uzkrājējs ar programmatūru “EasySense Q3+”, uzkrāto datu pārsūtīšanai un apstrādāšanai ar komplektā esošo programmatūru datu apstrādes terminālī, kā arī darbam ar sensoriem datu apstrādes termināla tiešsaistes režīmā.

Ar datu reģistrēšanas ierīci EasySense VISION, kas ir jauna un plašām izmantošanas iespējām bagāta, būs iespēja veikt mērījumus un apstrādāt tos bez tiešas datora pieslēgšanas.

Ar mērķi veikt pētījumus, tiks iegādāti elektroniskie svari, trīs SFC-100FLED mikroskopi, elektriskā plītiņa un sešas kastes ar vākiem. Aprīkojuma galvenais kritērijs ir atbilstība izglītības standartam un mācību programmai.

Visa projekta ietvaros iegādātā aparatūra tiks izmantota mācību procesā dziļākai dabaszinību priekšmetu apguvei, kā arī ārpusstundu pasākumu organizēšanai, kas pozitīvi ietekmēs attieksies uz skolēnu zināšanas un dos iespēju ļaus izveidot vides pētniecības bāzi, atbilstoši mūsdienīgajām prasībām. Tās dos iespēju izmantot pētniecības bāzi ārpusstundu aktivitātēm Daugavpils novada mērogā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *