Projektu dienu aktivitātes Špoģu vidusskolā

Pirmsbrīvlaika nedēļu Špoģu vidusskolas skolēni pavadīja projektu nedēļas noskaņās. Skolas  aktīvistu komanda – skolotāji Antra Dombrovska, Ārija Mihailova, Jānis Suveizda un Andris Zeile- kopš 2013.gada rudens ir iesaistījusies starptautiskā projektā “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”, tajā  aktīvi iesaistās izglītības politikas veidotāji, speciālisti, eksperti un institūcijas, kuru darbība ir cieši saistīta ar  izglītību, attīstības/globālo izglītību un attīstības sadarbību. Projekta skolotāji dalījās savā pieredzē un iedrošināja projektu nedēļā visiem darboties tēmas „Globālā pasaule” ietvaros.
Tā kā projekta vispārējais mērķis ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā, tad skolas projekta ietvaros skolēni izzināja un pētīja, kā arī aprobēja pavisam nesen izdoto attīstības/globālās izglītības materiālu portfolio  materiālus par sev interesējošām un aktuālām tēmām atbilstoši vecumposmam.

Sākumskolas skolēniem tika piedāvāta tēma „Rotaļlietas stāsts”, kurā , balstoties uz itāļu fotogrāfa Gabriele Galimberti fotoprojektu bērni uzzināja par savu vienaudžu sapņiem, rotaļlietām, dzīves apstākļiem, tādējādi rosinot pārdomāt, aizdomāties par izglītības vērtību, savām attieksmēm un ieguldījumu nākotnes veidošanā. Bērniem tika piedāvātas prezentācijas par dažādu valstu skolām, visbīstamākajiem ceļiem uz skolu, pasaules bērnu sapņiem un iespējām. Skolotāju rosināti, bērni veidoja paši savus rotaļlietu stāstus, kā arī vēstulēs iedrošināja savus vienaudžus no fotostāstiem. Dažas domas no skolēnu projekta izvērtējuma:

  • Latviešu sakāmvārds „Dots devējam atdodas” ir aktuāls arī Āfrikas tautu pasakās.
  • Nekad neiedomājos, ka kaut kur pasaulē bērni uz skolu iet pa tik NEDROŠIEM ceļiem.
  • Mēs patiesībā esam bagāti, jo mums ir mājas, vecāki, siltums, ēdiens un iespēja mācīties.

Papildus šīm aktivitātēm sākumskolas bērni izkustējās pavasarīgās un atraktīvās stafetēs skolotājas Dzintras Abarones organizētajos „Jautrajos startos”, ielūkojās skolotājas Irinas Lazdānes rīkotajā „Pasaku zemē”, kā arī 1.b-8.b klašu skolēni  baudīja saulainu dienu Naujenes Novadpētniecības muzejā, piedalījās pankūku cepšanas un keramikas radošajās darbnīcās.

Pamatskolas skolēni projektu nedēļā strādāja pie tēmām par nabadzību, tās cēloņiem, par stereotipiem dažādās valstīs, mediju lomu pasaulē, naudas ietekmi uz sociālo taisnīgumu. Skolēni tika aicināti pievērst uzmanību atšķirībai starp dažādām valstīm un kultūrām vērtību, jēdzienu un rīcības  izpratnē, kā arī izteikt un pamatot savu viedokli dažādos jautājumos. Vislielāko interesi bērniem izraisīja Āfrikas un Eiropas valstu iedzīvotāju stereotipu aranžēšana, mēģinot pamatot savu izvēli. Lūk, daži 6.a skolēnu spriedumi pēc projektu nedēļas:

  • Nekad nedomāju, ka trešo daļu pārtikas vienkārši izmet ATKRITUMOS!!!, bet katrs astotais cilvēks cieš badu.
  • Mūsu stereotipi par kaut ko rodas no nezināšanas vai nepareizas informācijas.
  • Pēc darba grupās un diskusijas manas domas par pārtikas pieejamību mainījās – ir valstis, kur bērniem nav pieejama sabalansēta pārtika, bet mums tā ir pieejama un apmaksāta.

Papildus projekta aktivitātēm skolēniem bija iespēja izmēģināt roku skolotāja Daiņa Soma organizētajā kvīlinga darbnīcā, kurā priecīgās un pavasarīgās krāsās ļoti glītus darbiņus meistaroja gan zēni, gan meitenes. Tāpat bērni iepazinās ar Jaunsargu kustību Latvijā, tās aktualitāti un iespējām.

Nedēļas noslēgumā pamatskolas skolēni burtiski ienira mūzikas un kino pasaulē, mērojoties spēkiem 7.a klases un skolotājas Aloīdas Suveizdas organizētajā „Popielā”. Visatraktīvāk un radošāk sevi parādīja 6.a un 7.b klases skolēni.

Vidusskolas skolēni strādāja pie tēmām „Urbanizācija. Migrācija” un „Politiskā līdzdalība. Kā strādāt ar ziņu”. Skolēni iepazinās ar materiāliem par šī tēmām, darbojās grupās, veidojot prezentācijas, izteica diskusijās savu viedokli. Bērni veidoja skatītāko ziņu pārraižu topu, aptaujājot skolas skolēnus un skolēnus.

Tāpat vidusskolēni piedalījās skolotājas Valentīnas Ivanovas rīkotajā muzeja nodarbībā „Rainis un Aspazija pasaulē” kopā ar Raiņa mājas Berķenelē darbiniecēm.

Paldies skolas projekta komandai par piedāvātajiem materiāliem, konsultācijām un ierosinājumiem projektu nedēļas tapšanā! Domāju, ka ikviens skolēns turpmāk aizdomāsies par jebkuru problēmu globālā līmenī un dzīvos ar atbildības un piederības sajūtu un apziņu-TU NEESI VIENS.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *