Randenes pamatskola

 
Randenes pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2020. gada 1. septembri
 
Reģ. Nr.4212900498
Adrese: Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
e-pasts: skola@kalkuni.lv; tālr. 654 74942
Randenes pamatskolas himna
„Skola, mēs tevi mīlam”
Teksta autore skolotāja Ilona Kravčenoka
Mūzikas autore skolotāja Edīte Rucina

Mūsu sapņos
iekļauti
augstākie kalni.
Mūsu sapņos
ietverti pavasari.
Ar kļavsārto lapu
rudeņos,
kad plecos
uzliekam skolas somu.
Mūsu sapņiem ir
sākums,
Ko sauc par
Randenes skolu.
Ar tērcītes
čalām
Randenes pļavās
un strazdu treļļiem
aiz loga.

Atjaunināts