Randenes pamatskola

 
Kārtība, kādā Randenes pamatskolā tiek organizēts izglītības process, nodrošinot Covid-19 izplatības ierobežošanu
 
Reģ. Nr.4212900498
Adrese: Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
e-pasts: skola@kalkuni.lv; tālr. 654 74942
Randenes pamatskolas himna
„Skola, mēs tevi mīlam”
Teksta autore skolotāja Ilona Kravčenoka
Mūzikas autore skolotāja Edīte Rucina

Mūsu sapņos
iekļauti
augstākie kalni.
Mūsu sapņos
ietverti pavasari.
Ar kļavsārto lapu
rudeņos,
kad plecos
uzliekam skolas somu.
Mūsu sapņiem ir
sākums,
Ko sauc par
Randenes skolu.
Ar tērcītes
čalām
Randenes pļavās
un strazdu treļļiem
aiz loga.

Atjaunināts