Administrācija un skolotāji

Randenes pamatskolas direktore Lidija Peipiņa,
Randenes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Nonna Stepanko

Pedagoģiskie darbinieki – Mācību priekšmeti 2018./2019. mācību gads

 

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Mācību priekšmeta skolotājs
1 Bučele Diāna Sākumskolas skolotāja, Angļu valodas skolotāja
2 Gridasova Natālija Informātikas skolotāja, Fizikas skolotāja
3 Egle Kristīne Sporta skolotāja
4 Kovaļova Olga Ģeogrāfijas skolotāja
5 Kravčenoka Ilona Latviešu valoda un literatūras skolotāja, Pasaules vēsture skolotāja, Latvijas vēstures skolotāja, Sociālo zinību skolotāja
6 Lazdiņš Oskars Mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem, Matemātikas skolotājs
7 Našatire Larisa Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm, Sākumskolas skolotāja
8 Peipiņa Lidija Ķīmijas skolotāja, Bioloģijas skolotāja, Dabaszinību skolotāja
9 Pučko Vija Pirmsskolas skolotāja
10 Sauleviča Larisa Mūzikas skolotāja
11 Stepanko Nonna Angļu valodas skolotāja, Krievu valodas un literatūras skolotāja, Sociālo zinību skolotāja
12 Tuktarova Lilija Krievu valodas un literatūras skolotāja, Sociālo zinību skolotāja, Bibliotekāre
13 Tvardovska Tatjana Pirmsskolas skolotāja
14 Vasiļonoka Valentīna Matemātikas skolotāja, skolotāja Vizuālās mākslas skolotāja, Dabaszinību skolotāja