Administrācija un skolotāji

Randenes pamatskolas direktore Lidija Peipiņa,
Randenes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Nonna Stepanko

Pedagoģiskie darbinieki – Mācību priekšmeti 2020./2021. mācību gads

Nr. Uzvārds, vārds Amats
1. Bučele Diāna Sākumskolas skolotāja
2. Dronga Ināra Vēstures un sociālo zinību skolotāja
3. Egle Kristīne Sporta skolotāja
4. Kravčenoka Ilona Latviešu valodas un literatūras skolotāja
5. Lazdiņš Oskars Matemātikas, fizikas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
6. Peipiņa Lidija Ķīmijas, bioloģijas un dabaszinību skolotāja
7. Petkune Miropija Ģeogrāfijas skolotāja
8. Pučko Vija Pirmsskolas skolotāja
9. Sauleviča Larisa Mūzikas skolotāja
10. Stepanko Nonna Angļu valodas skolotāja, krievu valodas un literatūras skolotāja
11. Tvardovska Tatjana  Pirmsskolas skolotāja
12. Tuktarova Lilija Krievu valodas un literatūras skolotāja, bibliotekāre
13. Vasiļonoka Valentīna Sākumskolas skolotāja, matemātikas un vizuālās mākslas skolotāja

Atjaunināts