Administrācija un skolotāji

Randenes pamatskolas direktore Lidija Peipiņa,
Randenes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Nonna Stepanko

Pedagoģiskie darbinieki – Mācību priekšmeti 2020./2021. mācību gads

Nr.p.k. Uzvārds, vārds Mācību priekšmeta skolotājs
1 Bučele Diāna Sākumskolas skolotāja
2 Egle Kristīne Sporta skolotāja
3 Kavinska Iraīda Ģeogrāfijas skolotāja
4 Kravčenoka Ilona Latviešu valoda un literatūras skolotāja, Pasaules vēsture skolotāja, Latvijas vēstures skolotāja, Sociālo zinību skolotāja
5 Lazdiņš Oskars Mājturības un tehnoloģiju skolotājs zēniem, Matemātikas un Fizikas skolotājs
6 Našatire Larisa Mājturības un tehnoloģiju skolotāja meitenēm, Sākumskolas skolotāja
7 Peipiņa Lidija Ķīmijas skolotāja, Bioloģijas skolotāja, Dabaszinību skolotāja
8 Pučko Vija Pirmsskolas skolotāja
9 Sauleviča Larisa Mūzikas skolotāja
10 Stepanko Nonna Angļu valodas skolotāja, Krievu valodas un literatūras skolotāja
11 Tuktarova Lilija Krievu valodas un literatūras skolotāja, Bibliotekāre
12 Tvardovska Tatjana Pirmsskolas skolotāja
13 Vasiļonoka Valentīna Matemātikas skolotāja, Vizuālās mākslas skolotāja

Atjaunināts