Interešu izglītība

2021./2022. mācību gads 1. semestris

Laiks / Diena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8.05 – 8.45   “Skolēnu klubiņš”

7.-9.kl.

Nonna Stepanko

    Vokālajā popgrupa

5.-7.kl.

Larisa Sauleviča

13.30 – 14.10 “Rēķinām kopā”

1.- 4.kl.

Valentīna Vasiļonoka

  “Raitā valodiņa”

2.- 4.kl.

Lilija Tuktarova

Vokālais ansamblis “Avotiņš”

1.- 4.kl.

Larisa Sauleviča

 
14.15 – 14.55 “Jaunie žurnālisti”

4.- 6.kl.

Ilona Kravčenoka

 

Robotika

5.- 6.kl.

Diāna Bučele

 

  Vokālajā popgrupa

5.-7.kl.

Larisa Sauleviča

Robotika

5.- 6.kl.

Diāna Bučele

 

“Raibā pasaule”

2.- 6.kl.

Diāna Bučele

 

“Kustību rotaļas”

1.- 2.kl.

Kristīne Egle

 15.00 – 15.40   “Jaunais konstruktors”

7.-9.kl.

Oskars Lazdiņš

     

Atjaunināts