Interešu izglītība

Randenes pamatskolas pulciņu darba grafiks (interešu izglītība)
2019./2020.m.g. 1. semestris

Norises laiks Nosaukums Skolotājs Klase
Ceturtdiena,

12.50 – 13.30

Piektdiena,

12.50 – 13.30

Vokālais ansamblis „Avotiņš” L.Sauleviča 2.-5.klases
Ceturtdiena,

14.25 – 15.05

Popgruppa L.Sauleviča 4.-9.klases
Pirmdiena,13.40 – 14.20 Lietišķās mākslas pulciņš “Raibā pasaule” D.Bučele 1.-4.klases
Piektdiena,

13.40 – 14.20

Vizuālās mākslas pulciņš „Varavīksne” V.Vasiļonoka 5.-6.klases
Trešdiena,

12.50 – 13.30

Skatuves runas pulciņš “Raitā valodiņa” L.Tuktarova 3.-4.klases
Ceturtdiena,

14.25 – 15.05

Kokapstrādes pulciņš O.Lazdiņš 6.-7.klases
Otrdiena,13.40 – 14.20 Sporta pulciņš “Kustību rotaļas” K.Egle 1.-4.klases
Trešdiena,14.25 – 15.05 Pulciņš “Skolēnu klubiņš” N.Stepanko 8.-9.klases
Pirmdiena,

14.25 – 15.05
Ceturtdiena,

14.25 – 15.05

Literārās jaunrades pulciņš “Jaunie žurnālisti” I.Kravčenoka 5.-9.klases
Pirmdiena,

13.40 – 14.20

Leļļu teātra pulciņš “Pasaku kamolītis” N.Stepanko 5.-6.klases

Atjaunināts