Interešu izglītība

Randenes pamatskolas pulciņu darba grafiks (interešu izglītība)
2018./2019.m.g. 2. semestris

Norises laiks Nosaukums Skolotājs Klase
Ceturtdiena,
13.00 – 13.40
13.50 – 14.30
Vokālais ansamblis „Avotiņš” L.Sauleviča 2.-5.klases
Ceturtdiena,
11.50 – 12.10
Piektdiena,
7.45 – 8.25
11.50 – 12.10
Vokālāja popgrupa L.Sauleviča 8.-9.klases
Trešdiena,
13.00-13.40
Lietišķās mākslas pulciņš “Raibā pasaule” D.Bučele 1.-3.klases
Otrdiena,
13.50 – 14.30
Vizuālās mākslas pulciņš „Varavīksne” V.Vasiļonoka 4.-6.klases
Ceturtdiena,
12.10-12.50
Skatuves runas pulciņš “Raitā valodiņa” L.Tuktarova 2.- 3.klases
Piektdiena,
7.45 – 8.25
Tehniskas jaunrades interešu pulciņš “Kokapstrāde”. O.Lazdiņš 5.- 9.klases
Pirmdiena,
8.05 – 8.25
Otrdiena,
8.05 – 8.25
Mājsaimniecības pulciņš “Saimniece” (meit.) L.Našatire 1.- 5.klases
Trešdiena,
7.45 – 8.25
Pulciņš “Dabaszinbu laboratorija” N.Gridasova 8.-9. klases
Otrdiena,
13.50-14.30
Sporta pulciņš “Kustību rotaļas” K.Egle 1.-3.klases
Ceturtdiena,
8.05 – 8.25,
14.35 – 14.55
Dzīvesziņas interešu pulciņš “Skolēnu klubiņš” N.Stepanko 8.-9.klases
Trešdiena,
13.50 – 14.30
Letišķās mākslas pulciņš “Darbs materiālā”. B.Madelāne 3.-9.klases