Interešu izglītība

Randenes pamatskolas interešu izglītības nodarbību darba grafiks
2020./2021. m.g.

Norises laiks Nosaukums Skolotājs Klase
Ceturtdiena,

13.30 – 14.10

Vokālais ansamblis „Avotiņš ” L.Sauleviča 1.-4. klases
Ceturtdiena,

8.05 – 8.45,

14.15 – 14.55

Popgrupa L.Sauleviča 5.-6. klases
Trešdiena,

13.30 – 14.10

Lietišķās mākslas pulciņš “Raibā pasaule” D.Bučele 1.- 4. klases
Otrdiena,

14.15 – 14.55

Vizuālās mākslas pulciņš „Varavīksne” V.Vasiļonoka 6. – 7. klases
Pirmdiena,

14.15 – 14.55

Skatuves runas pulciņš “Raitā valodiņa” L.Tuktarova 1.-4. klases
Trešdiena,

14.15 – 14.55

Skaļās lasīšanas pulciņš L.Tuktarova 1.-4. klases
Pirmdiena,

14.15 – 14.55

Trešdiena,

14.15 – 14.55

Tehniskās jaunrades pulciņš “Robotika” D.Bučele 4.- 5. klase
Otrdiena,

13.30 – 14.10

Pulciņš “Es un veselība” L.Našatire 1.-3. klases
Ceturtdiena,

8.05 – 8.45

Pulciņš “Skolēnu klubiņš” N.Stepanko 7.-9.klases
Piektdiena,

8.05 – 8.45

14.15 – 14.55

Literārās jaunrades pulciņš “Jaunie žurnālisti” I.Kravčenoka 5.-6.klases

Atjaunināts