Statistika

Randenes pamatskola (01.09.2018.)  83 izglītojamie

21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma 60 izglītojamie
01011121 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 23 izglītojamie

Apgūst svešvalodas

Angļu valodu (kā pirmo) 60 izglītojamie

Skolā strādā 15 skolotāji

  • Visiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
  • 6 skolotājiem – 3. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
  • 3 skolotājiem – 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
  • Skolotāju vidējais vecums – 44 gadi

Skolas darbību nodrošina 8 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu kopējā platība 1189 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 14 datorus

Atjaunināts