Statistika

Randenes pamatskolā 2021./2022. mācību gadā – 65 izglītojamie

Pamatizglītības programmā – 50 izglītojamie
Pirmsskolas izglītības programmā – 15 izglītojamie

Skolā strādā 13 skolotāji:

  • 13 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība
  • 11 pedagogiem – maģistra grāds

Skolas darbību nodrošina 9 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība 1109 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 17 datorus.

Atjaunināts