Statistika

Randenes pamatskolā 2020./2021. mācību gadā – 76 izglītojamie

Pamatizglītības programmā – 57 izglītojamie
Pirmsskolas izglītības programmaā – 19 izglītojamie

Skolā strādā 13 skolotāji,

  • 13 skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība,
  • 9 pedagogiem – maģistra grāds

Skolas darbību nodrošina 9 tehniskie darbinieki.

Skolas telpu platība 1109 m2

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 17 datorus.

Atjaunināts